Svet duhova u magijskom radu je polje, odakle Magovi pronalaze svoju moć .Možda jedan od razloga zašto je magija toliko tajanstvena,leži u činjenici da je „običnim smrtnicima“ svet duhova prirodno nedostupan .

Prvo i najvažnije, duhovi su svuda oko nas i žive u domenu koji koegzistira i prati nas sa našim svetom fizičkog postojanja.Međutim, i pored te blizine, skoro svi ,da svi, ih ne mogu videti bez nekakvih posebnih uslova. Samo nekolicina retkih pojedinaca,obično nadarenih vidovnjaka,magijskih majstora ili verovali ili ne, osoba u stanju akutne psihoze, ne trebaju nikakve posebne  pripreme da bi videli duhove.Uzećemo u obzir i spontane slučajeve viđenja duhova koji se opet „smrtnicima“ dešavaju u nekakvim posebnim uslovima izmenjenih stanja svesti. Mi ostali, moramo da izvodimo određene meditacije i tehnike ulaska u stanje  transa kako bismo promenili svoje svesno mentalno stanje da  bismo mogli da opažamo duhovna bića i čak da dobijemo pogled na njihov svet.New ageri bi taj raspon mentalnih stanja svrstali od beta ka teti gde se dešava viđenje duhova. Potreba za sticanjem snažnog izmenjenog stanja svesti kako bi se videli duhovi ukazuje da postoji odlična barijera između domena duha i našeg životnog prostora.

Teško bi bilo ako bi postojala mogučnost stalne interakcije sa svetom duhova. To bi bilo jako ometajuće ili možda čak ludilo ako bi neko stalno mogao da bude prisutan u svetu duhova.Autoru ovog teksta su se recimo u vremenu nekih praksi dešavale „najobičnije“ sinhronizacije ,te je i sam taj događaj bio jako mentalno naporan ,a ne onima koji bi se učestalo nalazili  u ovom svetu.Postoji svet duhova rezervisan za njihovo stanište i magična dela i naš pojavni gde se oni mogu predstaviti čoveku.Ali ova dva sveta se obično ne presecaju, ali kada to urade, obično postoji vrlo uverljiv razlog za to.

Postavlja se pitanje zašto nam  je potrebno da  rigorozno izmenimo  stanje svesti kako bi opažali i komunicirali sa duhovima? Odgovor je jednostavan. Duhovi, ako i  imaju materijalnu supstancu, izuzetno su suptilni i nisu deo naše normalne percepcije vida, sluha, mirisa i dodira.

Franz Bardon nas u svojoj „Praksi magijske evokacije“ uči kako naprimer da razvijamo magijski sluh.Duhovi postoje kao bića uskladištena  u čistoj svesti, dakle, nemaju nikakvo fizičko telo ili barem ono koje bismo naučno mogli da izmerimo. To takođe znači da duhovi ne zauzimaju prostor i vreme kao i mi.Zanimljivo je onima kojima su uspeli da uđu u svet duhova,kao što se desilo meni,koliko je ta percepcija vremena izmenjena.Vreme je na neki način usporeno i sam prostor je zgusnut.Duhovi žive u svetu koji je takođe čisto unutar svesti, a taj svet je naseljen svim vrstama mitskih stvorenja, božanstava i duhova. Duhovi su toliko suptilni i gotovo nevidljivi za naša čula da skoro svi neće moći ni da ih osete ili opaze bez pomoći i stanja izmenjene svesti u kome su čak i najveći „nevernici“ postojanja sveta duhova ,svedočili njihovom postojanju.

Exiting The Void. A futuristic Space astronaut exiting a glowing loop through time. Conceptual 3D Illustration.

Postoje ljudi koji samom svojoj egzistencijiom zbog nekih drugih uslova,recimo položajem planeta u natalu ,mogu biti prirodni medijumi i lako komunicirati sa svetom duhova.Drugi tip ljudi su oni koji su „samostalno“ prošli određeni vid inicijacije u svet duhova.Na Balkanskom području primer za to su  vidovnjaci kojima se ovaj dar dešavao nakon izvesnih traumatičnih događaja u životu recimo, kliničke smrti ili neki drug  oblik , koji je bio uslov za ovaj obred prelaska u svet duhova.Najosjetljiviji i neobučeni vidovnjak može osetiti hladnoću ili osetiti nešto neobično kad naiđe na duha, ali u suprotnom, ostatak čovečanstva obilazi svet duhova gotovo bez ikakvog osećaja. Ono što većina ljudi veruje u duhove i onda, kada tvrde da su se s njima susreli, možda se zasniva na gotovo neprimetnom osećaju koji se uveliko pojačava njihovim zamislima. A to neprimetno osećanje može biti pokrenuto prirodnom pojavom uz dodatak mašte .To ne znači da duhovne pojave ne postoje, već samo da postoje u veoma retkom svetu koji je uglavnom neprimetan.

KAKO UĆI U SVET DUHOVA

Drugo „naučno “ pitanje je kako se pravilno ulazi  u izmenjeno mentalno stanje da bi se osetili duhovi i duhovni svet? To se izvodi kroz srednje nivo transa iniciranog iz dubokog meditativnog stanja.Najjednostavnija metoda ulaska u stanja transa je zurenje u fiksnu tačku tokom određenog vremena, kao što su mantra, dijagram, zidna slika ili bilo šta što je nepomično ili što ciklično osciluje.U te svrhe se može koristiti i rotirajuće  svetlo ili sjajni predmet. Praktičar izvodi ovu vrstu indukcije transa nakon što je postignuto duboko meditativno stanje nakon izvođenja mnogih minuta , kontrole disanja i mantri. Ove tehnike možete pronaći u mnogim knjigama o meditaciji i transu. .Opet da sve nije nužno uslovljenjo sticanjem znanja da bi se dodirnuo magični svet ,govori činjenica da se ovakvi prodori u svet duhova mogu desiti i spontano.Primer takvog neobučenog ulaska u svet duhova jeste ispovest devojčice koja je sprovodeći svoju omiljenu igru okretanja  u krug „slučajno“ na staklu prozora ugledala dve tamne figure.

Domen duhova je svuda oko nas i prati nas sa sopstvenim svetom, osim što ih mi normalno ne možemo videti ili opažati, ili po tom pitanju, njihov svet. Ako polazimo od pretpostavke da se svet duhova nalazi u našoj svesti onda, sve što treba da učinimo kako bismo ih videli je da promenimo svoje svesno stanje koristeći neku ekstatičnu tehniku,koja je deo magičnog repertoara još od dana šamana.

U osnovi, svet duhova , ima tri osnovna nivoa, i svaki nivo je naseljen različitim vrstama duhova. Ova tri sveta se takođe nalaze u klasičnom šamanizmu i stoga predstavljaju neku vrstu temeljnog prikaza samog ljudskog iskustva svesti.Gotovo većina paganskih tradicija je svet duhova posmatrala u tri nivoa  Ovi svetovi su nebo, podzemni i površinski svet (gde živimo).

Takođe ova   tri sveta se u tradicionalnim prikazima mogu videti kao drvo, merdevine, stubovi ili stubovi ili slični mehanizmi za premošćivanje ova tri nivoa.

Kada pristupamo svetu duhova u magijskom smislu osim ekstatičnog stanja svesti  potrebno je odraditi još  dva funkcionalna procesa koja su neophodna da bismo videli svet duhova

Moramo odraditi prices evokacije(evocare) ili invokacije(invocare).  Kao što je tradicionalno definisano, ova dva magična procesa uzrokuju da duhovni entitet bude pozvan i projektovan u svesni svet Maga praktičara.

Tradicionalna definicija evokacije sastoji se od operacija koje manifestuju demone ili  duhove Goetie koji su neutralni, dok  tradicionalna definicija prizivanja, invokacija  je operacija pozivanja oblika Boga ili dobrih duhova (tj.božanskih formi, Arhanđeli i anđeli). Međutim, u praksi magije, generalni postoje male razlike u metodama koje se koriste za pozivanje ili demona ili anđela.Ovi ritualni procesi prizivaju ciljani duh i izazivaju njegovu manifestaciju, usredsređujući njegovu suštinu tako da se on može projektovati u svakodnevni svet.

Pored procesa prizivanja i evokacije,Magovi  se takođe bavi načinom rada na stazi, a taj se proces se najčešće obavlja kroz  astralnu projekciju. Tehnika astralne projekcije  omogućava Magu  pasivno posmatranje sveta  duhova  a da pri tome ne mora da komunicira. Na ovaj način, vizije i simbolički pojmovi prenose se između dva sveta. Mag može da  analizira  i beleži ove pojave dok se događaju.Na ovaj način duhovni svet otkriva svoje tajno znanje .

Za postizanje izmenjenog stanja svesti radi interakcije sa svetom duhova ,u ritualu ceremonijalne magije mnogi Magovi su recimo koristili konkavna ogledala.Jedini zabeležen ritual prizivanja duha koji je uradio Elefas Levi ,inače više teoretičar negi praktičar ,bio je u sobi sa četiri konkavna ogledala i oltarom.Levi je prizivao maga Apolonisa iz drevne Grčke  i koliko nezgodan susret sa onostranim svetom može biti ,govori činjenica je Levi danima posle rituala osećao bol u ramenu po kome ga je duh dotakao.

Naravno ,moramo biti korektni i spomenuti jos jedan vid postizanja izmenjenog stanja svesti,a to su psihoaktivne supstance koje su se pre svega koristili i u prapočecima magije ,šamanskim ritualima.Sakrivena pečina u Ukrajini je otkrila ostatke kanabisa za obredno pušenje  iz vremena šamanske kulture koje datira 5500 godina unazad.

Pikatriks , arapski magijski grimoar,koji je po nalogu španskog kralja Alfonsa, preveden u 13.veku na latinski jezik sadrži i reference o opijumu,daturi,mandraki i mnogim drugim moćnim psihoaktivnim biljkama od čijeg dima se  pravio i prostor za pojavljivanje duhova.Takođe  srednjevekovni grimoari Sefer Raziel i Knjiga Magije,sadrže recepte za upotrebu psihoaktinih supstanci prilikom proricanja ogledalom.Kornelijus Agripa je pisao o posebnom ekstatickom stanju kojim se povezuje sa svetom duhova.U novije doba promoter ovakvog vida magijskog rada sa svetom duhova js bio Alister Krouli i koji je možemo reći degradio magijsku upotrebu ovih supstancu ,definišući ih   kao jedini način za nterakciju  sa svetom duhova.Što je naravno netačno.

U sledećem članku upoznaćemo vas sa svetom duhova i razlikama u njihovim staništima,samim tim i dati odgovore zašto su neki oblici magije dostupniji ,dok su neki rezervisani samo sa prave magijske poznavaoce.

Preporučujemo za čitanje

 

Drago kamenje u Pikatriksu i skolastičkoj slikovnoj magiji

Raskošne tijare ,odore i dragulji nebeske magije

Kako izgledaju duhovi?

Veštičji čvor,simbolika magijskog kruga i evokacija

Fejsbuk Komentari
Baner

OSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo vas unesite vaše ime ovde