Violet Mari Firt (1890-1946), poznatija kao Dion Fortune, bila je britanska okultistkinja  i autorka. Rođena je u Brin-i-Bia u Llandudnu u Velsu i odrasla je u domaćinstvu u kojem se strogo poštovalo hriščanstvo. Govorila  je o viđenju Atlantide u dobi od četiri godine i razvoju psihičkih sposobnosti tokom svoje dvadesete godine, kada je doživela nervni slom; nakon oporavka pronalazi se u  okultnom. Pridružila se Teozofskom društvu i pohađala kurseve psihologije i psihoanalize na Londonskom univerzitetu i postala psihoterapeut na Mediko-psihološkoj klinici na trgu Brunsvik.

Njen prvi magijski mentor bio je irski okultista i slobodni zidar Teodor Moriarti. Godine 1919. Dion Fortune pridužuje  se rozekrojcanskom redu“ Alfa i Omega“ , a pokrenuo ga je u svom spoljnom redu, Hermetički red „Zlatne zore,“JV Brodie-Innes.

„Dion Fortune“, njen pseudonim u kasnijem okultnom i autorskom radu izveden je iz njenog perioda kao člana  „Alfa i Omega“ .Ona je preuzela moto Deo Non Fortuna (Sa Bogom a ne srećom ), a ovo je sažeto na „Dion Fortune“ kada je počela da piše.

Pridruživanje „Alfa i Omega“ redu donelo je Dion mnoge neprilike. Moina Maters je posmatrala Dion kao previše nezavisnu za njen nivo.Moina  je prigovarala otvorenom otkrivanju od strane  Dion Fortune, tajnih predavanja „Alfa i Omega “ reda  o seksualnom polaritetu u višim razredima reda.

Bilo je nekoliko drugih izjava u publikacijama koje su podigle bes Moine Maters, što je na kraju dovelo do toga da je Dion Fortune napustila red “ Alfa i Omega“.Izjave koje su donele neprilike Dion ,a smatrane su odavanjem tajni društva, bile su publikovane u nizu članaka okultnog časopisa “ The Occult Reviev“

„Upravljanje seksualnim silama izuzetno je važna stvar u okultizmu, a odnos prema seksu na istoku i zapadu stoji na suprotnim polovima“

„Oni koji su ušli u dublje aspekte okultizma znaju da je Kundalini, Zmija koja je uvijena u podnožju kičme, zaista seksualna sila koja ima svoje središte u sakralnom pleksusu i iz nje izbacuje živce koji upravljaju reproduktivnim organima  U normalnom smislu, ova sila je u potpunosti apsorbovana u svojim fiziološkim funkcijama, ali postoje dva načina da se ona stave na raspolaganje u druge svrhe..“

U svojim radovima Dion je takođe,  omalovažila sentimentalnost i nenaučnu prirodu većine objavljenih radova o okultnom i proglasila da većina okultnih praktičara nije vešta. Ponudila  je preporuke o tome kako identifikovati prošle živote, kao i rasprave o numerologiji i astrologiji, jogi i vegetarijanstvu. Odlučno se  protivila korištenju droga, homoseksualnosti, promiskuitetu uopšte i predbračnom i vanbračnom seksu.

Maters je privremeno suspendovao Fortune iz „Alfa i  Omega“ društva  i na kraju trajno raskinuo Dionino  članstvo. Fortune je odgovorila na tu njegovu odluku pridruživanjeme raskolskoj Steli Matutini. Verovala je da je Miona Maters tokom ovog perioda učestvovala u psihičkim napadima na nju,

TAJNI ŠEFOVI OKULTNIH DRUŠTAVA

Čitav kasniji magijski rad Dion Fortune zasniva se na ideji kontakata Uzašlih majstora ili Tajnih šefova  koji su ujedno u njenom viđenju i gospodari ezoterijskih i okultnih loža ali i prenosioci magijskog znanja.

Tajni šefovi su trascendentalna kosmička bića odgovorna za poredak i moralni red u kosmosu ili što je ,za prakatikante okultizma bitnije,vrše nadzor nad  radom ezoterisjkih  organizacije,koja se ispoljava u vidu magijskog reda- lože.“

Iako je najveći broj kontakata sa ovom vrstom entiteta ostvaren u 19. I 20 veku,od strane vrsnih okultista,još 1795 .godine u delu „Oblak na svetištu “ Karl Von Eckartshausen ,objašnjava njihov karakter i motivaciju.

Helena Blavatski ih je nazivali tibetanskim majstorima ili Mahatmasom,Alister Krouli je izraz tajni šefovi koristio za  gornja tri red njegove lože  Astrum Argentum,(stepeni  Magus i Magister Templi) mogu ali i ne moraju biti u ljudskom obliku.Krouli je izjavio da veruje da su Ajvaz ,kosmička inteligencija koja mu je diktirala Knjigu zakona ,kao i Almantrah i Abul Diz, takođe tajni šefovi .Grčko -jermenski učitelj Gurđijev u svom učenju „Četvrti put“ pominje Univerzalno bratstvo i misterioznu grupu monaha Sarmoung.

Devetnaesti vek je generalno bio prepun tajnih šefova i unutrašnjih krugova s tim što je postojala razlika u njihovom poimanju ,da li su to ljudi koji se susreću na tajnim sastancima ili entiti koji kontaktiraju članove organizacija i daju im znanja, ali u upustva za rad.

Maters jedan od osnivača mističnog reda „Zlatne Zore“,ali i čovek koji je suspendovao Dion Fortun iz mističnog reda „Alfa i Omega “ , je tvrdio da je jedan od njegovih tajnih učitelja bio francuski inicijant,živ,mističnog imena Frater Luk.

Slično Blavatskoj, Dion je osećala da je uspostavila kontakt sa grupom poznatom kao Uzašli majstori. Dion i njena naredna tradicija i sledbenici to su učinili kroz proces posredovanja, transa i kanaliranja. Fortune je verovala da je uspostavila kontakt sa „Učiteljem Isusom“, između ostalih Uzašlih majstora, i počela je da prenosi sesije u tekst.

Za Dionu, Isus je bio krajnji Uzašli Majstor,i alfa i omega zapadne ezoterijske tradicije. Osećala je da je osnovno hrišćanstvo izgubilo iz vida njegova tajna učenja i kao takvo nije imalo odanost uspostavljenim hrišćanskim normama.

Upravo zbog ovoga njoj pažnju privlači  duhovno srce Engleske,Glastonburi za koju se vezuje legenda sa mladim Isusom,Josipom iz artemije,kraljem Arturom i Gralom,koju ona opisuje u svojoj knjizi „Glastonburi,Avalon srca“.Ona tu kupuje voćnjak u kome je postavila utočište reda,a kasnije je sahranjena u porti crkve Svetog Jovana Krstitelja.U svom radu pokušava da uskladi pagansku prošlost sa novim i višim hriščanskim načinom,videvši da je prvi ispunjen u drugim,a ne da se jedan prema drugom odnose sa lažnim ili ispravnim stavom.

1923 .upravo u poseti Glastonburiju ,u snu ,Dion kontaktira ,tri tajna šefa,Sokrata,Lorda Erskina,za kog je ustanovila da je reinkarnacija St .Tomasa Mora,I Davida Karstairasa ,ubijenog u poznatoj bici.Iste godine kupuje voćnjak u Glastonburiju I ovo postaje njeno utočište ,gde joj je Uzašli majstor Sokrat izdiktirao delo „Kosmička doktrina“ publikovano 1927.

Te 1924. godine prima instrukcije da se pridruži Teozofskom društvu što je ona I učinila.Ko što vidimo Dion Fortune je usvojila ideju o Uzašlim majstorima ili Tajnim šefovima ,koji se mogu konkaktirati na astralnom planu,stavljajući ovaj kontakt centralnom aktivnošću svakog magičara.

Fortune je postala predsednik hrišćanske mistične lože „Teozofskog društva“. Život i rad Fortune-ove ilustruju dve tradicije, hrišćanstvo i „okultno“, koje nikada nisu bile međusobno isključive mada njih dve  deli dugu, i“zdajničku“ i burnu istoriju. Kasnije Dion napustio ložu „Teozofskog društva“, osećajući kao da su u velikoj meri odbacili hrišćanstvo i Isusa kao Uzašlog Učitelja.

 

BRATSTVO  UNUTRAŠNJE SVETLOSTI I POSVEĆENOST GOSPODARU

Taj egzodus stvorio je njenu vlastitu tradiciju, hrišćansku mističnu ložu „Bratstvo  unutrašnje svetlosti“ koja se pod drugim imenom nastavila i nakon njene smrti.

Društvo je imalo tri stepena .Komunikacija sa šefovima je uvek bila na astralnom nivou,s tim što je kontakt testiran na sličan način kao u „Zlatnoj zori.“Njen sistem od tri stepena je naglašavao važnost kontakta ,prvi je bio takav da su učenici učili teroiju I razvijali psihičke veštine ,koje su bile neophodne za početak kontakta sa gospodarom,drugi je imao ciljana praktična magijska učenja kako bi se ostvario dublji kontakt sa njim,uključujući I bezrezervnu posvećenost gospodaru,što je jedan od osnovnih kritika ovog trostukog sistema.Treći stepen je bio rezervizan za rad sa Majstorom hrama kako bi mu pomogli u njegovom radu.Jedan od osnovnih uslova za uopšte otpočinjanje prakse u „Društvu unutrašnje svetlosti „jeste bio verovanje u reinkarnaciju.

Smatralo se da kontakti koji se ostvaruju ovim putem su duše osoba koje su za života imale mnogo životnog I duhovnog iskustva.To su bili deifikovani preci.Poruke koje su praktikanti dobijali tokom stanja transa ili sna ,jesu često puta bile obojene medijumom ,kanalom ali I željama  učenika.Dešavalo se da bi nakon godina rada ,iako misleći da kontaktiraju pagansko božanstvo,studenti došli do informacija da se zapravo radi o nekom drugom kontaktu.Naravno postojali su kontakti koji su bili Bogovi ili anđeli ,ali je favorizovan kontakt sa deifikovanim precima iz raloga što su oni više razumeli ljudsku prirodu kao bića koja su hodala među ljudima.Sama Dion je imala nekoliko različitih vrsta dodira ,upravo duhovi smrtnika.

Dion Fortune mnogi su opisali kao preteču modernog pokreta Nev Age-a, neopaganizma  i Vike.Naravno ,sa današnje perspektive i osvrta na moderna učenja koja u sebi sadrže komercijalni,nikako magijski,princip rada ,može se primetiti samo nastavak več osvedočenih radova okultista 19.veka ,i same Dione.Paralela se vidi u replici kontakata i kanalisanih poruka ,koju moderni pisci predstavljaju , recimo Zakon privlačenja i entitet Abraham,kao nešto sasvim novo i neotkriveno.

Dionina dela u beletristici prenose osnovne principe magije i duhovnosti, evocirajući aspekte paganizma kao „izmišljene ideale“ koji su čitatelju dostupniji od eksplicitnih, nefantastičnih tekstova.

Fortune je rođena u porodici srednje klase u Severnom Velsu. Tokom Prvog svetskog rata učestvovala je u ženskoj kopnenoj vojsci, civilnoj organizaciji osnovanoj da bi se olakšalo ženama koje se bave poljoprivredom, a da zamene muškarce koji su otišli da se bore u ratu. Na potez koji deluje kao anahronizam, stvorila je kompaniju koja prodaje proizvode od sojinog mleka. Studirala je psihologiju i psihoterapiju, iako je imala niz traumatičnih iskustava zbog kojih je prezirala te studije.

 

UTICAJ NA SAVREMENI OKULTIZAM

Tokom svog života Dion je započela nekoliko publikacija, iscrpno pisala i objavljivala teme koje je obožavala i često predavala. Njeni neusporedivi spisi postali su temeljni tekstovi o različitim ezoterijskim tradicijama i praksama koje je istraživala. Dion je takođe bila poznata po vođstvu javnih  meditacija i vizualizacija , što se najznačajnijeispoljilo   tokom Drugog svetskog rata kako bi se zaštitila Britanija od nacističke infiltracije (Podsetimo se slične priče o tome u Nev Forest Kovenu i Geraldu Gardneru). Dion je verovala da će, kada se rat završi, svet biti uveden u novo doba duhovne transformacije – astronomski i astrološki pristup Doba Vodolije. Svoje poslednje godine provela je pripremajući se za ovu neizbežnost promene svesti.

Njen uticaj i nasleđe, međutim, uveliko su uticali na budućnost okultnog, paganstva i modernog veštičarstva . Pored njenih nefiktivnih traktata o okultnom, njen najduži doprinos dali su njeni romani i beletristika. Kroz alegoriju i prepričavanje priča, Dion je u svoje priče ubacila ezoterične istine i doktrine na način koji je bio pristupačan, probavljiv i dostupan. Verovala je da će se čitatelji, zahvaljujući svojim spisima, podsvesno moći dovesti u „carstva okultizma“.

Tokom svojih romana, Dion Fortune je počela promovisati pagansku budućnost. Iako je tokom većeg dela života ostala hrišćanka, njeno latentno paganstvo je padalo i teklo njenim romanima .Kroz svoje romane poput „Morska sveštenica“ i „Bog kozje noge“, Dion je postavila pozornicu za oživljavanje modernog čarobnjaštva i autora poput Dorien Valiente . Bila je jedna od prvih okultista koja je istakla upotrebu i arhetipsku snagu iza različitih božanstava.

Kroz roman „Morska sveštenica“ Dion je prva zastupala  ideju da su „svi bogovi jedan bog, a sve boginje jedna boginja“, pri čemu su različite pojedinosti manifestacija iskonske jednine. Dion je to učinila pre uspostavljanja modernog rituala „Spuštanje Meseca“ ,koji u savremenoj Viki predstavlja element trećeg najuzvišenijeg stepena inicijacije o kome smo pisali u ovom ČLANKUČLANKU  Bez Dioninog okultnog shvatanja božanske manifestacije, gardnerijska tradicija i svo moderno čarobnjaštvo, mogle bi imati dramatično drugačiji tok. Dion ovde prenosi teološki koncept koji je postao vrhunska ideja u Viki  i većini tradicija čarobnjaštva. Dok je Dion bila  hrišćanin, ona je ipak verovala u ezoterijske moći i arhetipove različitih bogova iz vremena i istorije.Uticaj hrišćanstva može se videti i u romanu „Psihička samoodbrana“ ,preporukom hrišćanskih bajalica za samozaštitu.

Dion Fortune važi za jednog od najplodonosnijih okultista i ceremonijalnih magova 20. veka, a njen uticaj se vidi u većini postojećih okultnih tradicija danas. Iako su mnogi kritikovali njenu eksplicitnu heteronormativnost i homofobiju (čiji koren potiče iz grana ceremonijalne magije koju je ona praktikovala, a koja je zahtevala polni polaritet za magičnu kongruenciju), u mnogim se aspektima može posmatrati kao okultista koji je bila  prilično ispred njenog vremena.

Dion Fortune je ostavila iza sebe brojna autorska dela .Sahranjena je u porti Crkve Sv.Jovana Krstitelja očigledno sa željom da i posle smrti ostane dosledna doktrini svoga učenja „S ‘Bogom i sa Isusom“.

Fejsbuk Komentari
Baner

OSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo vas unesite vaše ime ovde