U Viki i savremenom neo-paganizmu, reč »Neboobučen« (SkyClad) se koristi da označi ritualnu nagost, pri čemu se ovaj običaj najviše pripisuje uticaju Džeralda Gardnera, osnivača savremenog Veštičarenja. Smatra se da je Gardner pratio uputstva iz Lelandovog dela »Aradija: Jevanđel- ja Veštica« iz 1890.godine gde se doslovno predlaže da italijanske veštice Strege bi trebalo da rade rituale potpuno gole:

»I svi ćete biti oslobođeni ropstva, i tako ćete biti slobodni u svemu. I, kao znak da ste zaista slobodni, morate biti goli tokom svojih obreda, kako muškarci tako i žene…«.
Takođe, Gardner je deo svog života proveo u Indiji tako da se čini vrlo verovatnim da je sama reč SkyClad preuzeta iz prakse monaha indijske sekte Digambara Djaina, čiji monasi ne nose odeću. Digambara, ili na engleskom »Sky- Clad«, u bukvalnom prevodu znači »Pokriven samo nebom«. Slična „naredba“ o ritualima koji se izvode nagi se pojavljuje i u delu Dorine Valijente »IspunjenostBoginjom« (Charge of the Goddess).

Međutim, ritualna nagost nije odlika samo gardnerovske Vike i ima svoje utemeljenje u drevnom Veštičarenju. Golotinja je bila deo i grčkih kultova, naročito mladih, gde je biti go bez odeće tokom rituala označavalo njihov pogranični položaj u društvu i takvi kultovi su naročito bili prisutni na ostrvu Miletu. Sofokle opisuje vešticu Medeju kako potpuno naga bronzanim srpom skuplja bilje.Apulej takođe opisuje vešticu Pamfiliju kako potpuno gola izvodi rituale. Lukijanos iz Samosate je, pak, zabeležio da su devojke plesale gole u svetim lakonijskim gajevima posvećenim Artemidi, baš kao i spartanska om- ladina ispred statua posvećenih Boginji. Na veštičijem suđenju iz 1375. godine, veštica po imenu Gabrina Al- berti je optužena da bi potpuno gola noću izvodila rituale posvećene najsjajnijoj zvezdi na noćnom nebu. Iste godine u Florenci je veštica po imenu Marta optuže- na da je gola iznad posude okružene svećama bajala. U stvari, tema da veštice izvode rituale gole pristutna je tokom celog perioda inkvizicionih suđenja, kako u zapisima sa njih, tako i u likovnim umetničkim delima.Danas mnogi tradicionalni koveni rade svoje rituale delimično ili potpuno nagi. Takođe, neke italijanske Strege, koje poštuju Aradijinu tradiciju, pola godine rade u nagosti pola obučeni. Keltske veštice ta- kođe rade bez odeće, dok pripadnici kovena koji slede Alekandrijsku Viku, gotovo da nagost smatraju za imperativ u radu.Rejmond Baklend,pak,kada je pravio svoju Saksonsku Viku (Seax Wicca) ostavio je kao izbor Sveštenici i Svešteniku da sami odluče kako će raditi, ali način na koji je Saksonska Vika nastala i kako je izgrađena u glavnom izaziva podsmeh i njih niko i ne smatra za ozbiljne. O samoj simbolici nagosti govorili su mnogi autori i učesnici rituala. Tako Amber K. navodi:
»Mnogi tradicionalni koveni rade nebobučeni ili „golotinjski“, ne da bi naglasili seksualnost, već da bi se obezbedio psihički protok energije nesmetano, da bi članovi prihvatili svoje telo prirodno i dobro, i ukazali na činjenicu da su svi društveno jednaki u krugu.«
U najranijem svedočenju posle Gardnera o savre- menom Veštičarstvu, u knjizi »Veštice Govore« (The Witches Speak) Gardnerove sveštenice Patricija Kraut- er i njenog muža Arnolda, navodi se da veštice koje bi da u grupi rade obučene nisu u stanju da odbace svoje puritansko vaspitanje i da je to potpuno u raskoraku sa drevnim Veštičarenjem.
U paganskom svetu ideja golotinje se gleda kao svet- inja. Ona predstavlja način na koji smo mi došli na svet — goli i stvoreni prirodnim činom: seksom. Mnogi Vikani  se trude da isprate Gardnerova upustva verujući da odeća ometa sposobnost za rad sa energijom. Magijski razlog za golotinju je činjenica da nepostojanje ničega na telu, kao sto je odeća, parfem, šminka dovodi do slobodnog proto- ka energije koja je data telom i energetskog naboja koji se stvara u samom radu.

The Moon nymph
*oil on canvas laid on board
*76 x 51 cm
*signed b.r.: FALERO / PARIS 1883


Drugi razlozi su veoma praktični.Iskustva veštica širom sveta govore da je golo sigurnije. Jednostavno više puta se tokom rituala dešavalo da se ogrtač zapali od plamena sveća, što ako ste goli ne može da se desi, obzirom da nagim telom veoma brzo osetimo toplinu vatre. Nagi ljudi, takođe, čine opreznije korake, pa se samim tim i ređe dešava
da udare u oltar ili neko drugo ritualno magijsko oruđe. Sledeći svakako bitan razlog je uklanjanje statusnih sim-
bola i klasnih razlika. Nagošću u ritualima osigurava se ravnopravnost klase i polova.Uniforma i odeća su uvek bili sredstvo kontrole i samoizražavanja. Nagost omogućava jednakost svih. Žene moraju da se suoče da su jednake sa drugim ženama, da prihvate svoje nedostatke, shvatajući da je i druga nesavrešena kao i ona.
Gardner kaže da »ono što je najvažnije od svega je da ne postoji ni najmanja stvar koja će skrenuti pažnju«. Biti go znači slobodu od običajenih misli i svetova. Svoj um slobod- no možete staviti u sferu magijskih misli gde je sve moguće I još jedna veoma bitna stvar je da pogled na i shvatanje golog tela ljubavnika može da uzbudi do te mere da stvori ogroman talas magijske moći. Mada zagovornik „nena- paljivačke“ golotinje, Gardner priznaje da »dodirom tela svoje drage,uzbuđuje vas najintimniji deo duše,i takovaše telo daje svoj maksimum snage«. No, mora se ipak reći da je to veoma sofisticirano usmeravanje seksualne požude i da osnovni cilj nije izazivanje erotskog uzbuđenja i po- hotnih drhtaja.Za slučaj da kod muškaraca u Kovenu dođe do uzbuđenja i telesne reakcije na prisustvo nagih žena pored njega, Maksin Sanders je imala u pripravnosti jed- no sasvim nesvakidašnje magijsko oružje. Naime, koristi- la je prut kojim bi mušku reakciju udarila da bi se spustila.
Golotinja i seks iz dana u dan postaju sve moćnijie sredstvo kontrole u svetu. Upotreba ritualne nagosti podstiče na postizanje iskrenosti, poverenja, odanosti i veza unutar grupa. Svetost nagog ljudskog tela nam govori da smo svi goli pred Bogom, međusobno jedna- ki, svako od nas je lep i blagosiljan u svom telu. Ne- boobučenost je lep i čaroban događaj. Takođe je lična stvar i izbor, a ne uslov. Svakako je pravilo da ritualima ne mogu da prisustvuju lica ispod 18 godina starosti, a da li nagost uistinu donosi sve ove prednosti, moraćete sami da otkrijete.

Fejsbuk Komentari
Baner

1 KOMENTAR

OSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo vas unesite vaše ime ovde