Prva zapis u istoriji koji predstavlja varijaciju prelaska Velikog Bezdana,od strane Visokog Adepta, jeste egipatska pogrebna knjiga “The Gates“(Kapije),u kojoj solarno božanstvo svaku noć mora da se bori sa silama tame, kako bi stiglo na istočni horizont.Čuveni su inicijaciski “pokopi“i usponi koji su se odigravali u piramidalnim grobnicama starog Egipta, a o kojima možete pročitati OVDE .Prolaz i iskušenje podzemlja su neodvojiv stepenik uzvišene apoteze,i kao tema inicijacije predstavlja najvažniji poduhvat koji,ako nije dobro pripremljen, umesto osvetljenja i ponovnog rođenja, dovodi do ludila i smrti.

Visoki adepti su navodno one osobe koje su prešle Bezdan,podzemlje,ostavljajući iza sebe sve klifotične strukture ,motivacije,težnje, kako bi u svojoj čistoti, ulazeći u Supernal, stali pred lice samog Boga.Ulazak u Bezdan može se izvesti jedino preko sefire Daat,koja, ujedno i predstavlja kapiju Bezdana.Klifoti se na hebrejskom definišu kao ljuske ili ljuspe, koje kao tamna strana odnosno Drvo Zla ,oblažu sefire Drveta života.Oni su jedna vrsta posteljice ili odbačenog elementa ,krajnji nesvesni deo svake sefire.Kao takve, one su savršeno integrisane i klifotima se ne može pristupiti ni sa jedne staze Drveta života, osim sa Dataa.

Stanovnici Bezdana su pre svega mrtvi preci,bogovi i boginje podzemlja,duhovi i demoni moći.Vladarem domena podzemlja ujedno i njegovim čuvarem kapije, i glavnim inicijatorom,smatra se entitet Horanzon kojeg je prvi definisao Džon Dee u svojim zapisima ,a kasnije ga razradili i Maters i A.Krouli,kao i Kenet Grant. Grant je utvrdio da je njegova numerička vrednost 333,što predstavlja polovinu od numeričke vrednosti Velike Zveri ,broja 666.Radeći prizivanje kroz više nivoe etira Alister Krouli je ovaj entitet opisao kao veoma zao i negativan .Izmedju ostalog, i svi okultni sistemi, uključujuci i kabalu, upozoravaju na pokušaj prizivanja stanovnika Bezdana.

Prizivanje stanovnika Bezdana jeste prizivanje kontakta na nesvesnim nivoima, sa korupcijama i užasima koji su inače u procesu eliminacije iz našeg postojanja. Drugim rečima, radi se o suprostavljanju božanskoj evoluciji, što se ponekad naziva Crna magija.Ortodoksna kabala koja se deli na prelurijansku i lurijansku, je ovo mesto smatrala mestom božje greške, u koju su gurnute sve nesavršenosti i nezadovoljstva božanske emanacije kojoj je strogo bio zabranjen pristup.Isak Lurija ,rabin, je izvršio veliki uticaj na kabalu jedini dajući klifotima kosmogonijski značaj,smatrajući da su nastali kao pad emaniranih varnica ,lomom sefire Gebura i da su sa covekom pali u nanesavrseniji od svih svetova.Međutim ,iako je izvršen uticaj na sistem ortodoksne kabale ,takođe im nije dat značaj dobrovoljnog kontakta i ulaska u Bezdan, već se sa njima ,s obzirom da oni još uvek postoje kao deo božanske emanacije,susrećemo i naš zadatak je da duhovnom radom uzdignemo i sebe i njih.Hasidska teozofija je ovo rešila primenom 612 mitzvaha koji mogu biti pandan molitvama, i koje treba primenjivati prilikom susreta sa takvim pojavama.

Žitelji Bezdana su bica neuravnotezenosti, ludila, nestabilnosti i potpune konfuzije. Ludost je prizivati ih samovoljnim putem jer nijedna ljudska duša ne upada u Bezdan nesrećnim slučajem ili tako sto biva gurnuta. Oni koji preminjuju u dubinama namerno u njih uskaču.

Oni koji se nalaze u dubinama Bezdana nemerno u njeg uskaču. Prelaženje podzemlja se najpre može nazvati dobrovoljnim skokom u sam Bezdan,a ne prelaskom iznad goruće provalije ili neke slične ivice koju su radili aspiranti u starim kabalističkim ritualima.

Termin „Prelazak Bezdana“ je preuzet pod uticajem Kroulija sa posebnim osvrtom na proces transcendencije ,događaje kojim se svest čoveka transformiše iz individualnog stanja u trascendentalno ili prosvećeno stanje.Krouli je proces „prelaska Bezdana „opisao u svom delu „Vizija i glas“ i to kao veoma dramatično iskustvo Maga ,koji svojim skokom u Bezdan dozivljava jaz ,teror i ništavilo kao i cepanje na dva dela svega sto uđe u njega.
Ulazak u Bezdan opisuje kao stanje gde ce Magova ljudskog biti uništena i rastrgnuta.On takođe ,kaže da Mag ulaskom mora privremeno postati „demon Bezdana“ čije je ime Horanzon, a cija je priroda disperzična.Međutim,iskustva magičara širom sveta koji su koristili Enohijanski sistem Džona Deea i tradicionalni sistem zapadne kabale za prelazak Bezdana, ipak ne opisuju to stanje toliko dramatično.

„Oslobođeni adepti“ oni koji uspeju da pređu Bezdan, kažu da u njemu ipak ne postoji toliki jaz između čoveka i Božanskog.Prelaskom Bezdana adept postaje Majstor Hrama i ima mogućnost da širi svoju filozofiju ,odnosno učenja.

Fejsbuk Komentari
Baner

OSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo vas unesite vaše ime ovde