Ko je Sveti Anđeo čuvar?Da li je to glas,vizija ili deo našeg Sebstva?

„Oni koji su upoznati sa kabalističkom terminologijom ,znaju da se kaže da se prva od većih inicijacija sastoji od moći da uživamo u znanju i razgovoru našeg Svetog Anđela Čuvara -zaista našeg sopstvenog Višeg ja. Glavna karakteristika ovog višeg načina mentalnog rada je da se ne sastoji ni u glasovima ni u vizijama, već je čista svest; to je intenziviranje svesti i iz ovog ubrzanja uma proizilazi posebna snaga uvida i prodora koja je prirode hiperrazvijene intuicije.“-Dion Fortune „Mistična kabala“

 

„Ovo Delo na postizanju ravnoteže ili celine sopstva je ideja u Magiji koja se shvata kao postajanje savršenog Mikrokosmosa univerzuma (ili „Makrokosmosa“). To znači da svi aspekti Sopstva moraju biti uravnoteženi, posebno moralni i intelektualni aspekti sebe. Ako se neko drži svetlosti i ignoriše tamu, nije uravnotežen; ako se neko drži vrlina i zanemaruje poroke, nije uravnotežen; ako se neko drži jednog verovanja, a zanemaruje njegovo suprotno, nije uravnoteženo“.-IAO131

 

Sveti Anđeo Čuvar -termin  ekvivalentan Geniju Zlatne zore, Atmanu hinduizma i Daemonu gnostika,je predstavnik nečije najiskrenije božanske prirode. U sistemu  Kroulijeve Magike najvažniji  cilj je svesno povezivanje sa nečijim HGA-om(Svetim Anđelom čuvarom), procesom nazvanim „Znanje i razgovor“. Ukoliko se poveže sa svojim Svetim Anđelom čuvarom , magičar,adept, postaje potpuno svestan sopstvene Istinske Volje. Za Alistera Kroulija ovaj događaj je bio najvažniji cilj bilo svakog adepta:

„Nikada ni u jednom trenutku ne treba zaboraviti da je centralno i suštinsko delo Magičara postizanje Znanja i Razgovora- Svetog Anđela Čuvara. Jednom kada  to postigne , naravno mora biti u potpunosti prepušten u rukama tog Anđela, na koga se uvek i neizbežno može pouzdati da će ga odvesti do daljeg velikog koraka – prelaska Bezdana i postizanja stepena Učitelja Hrama. “~ Magija bez suza

Krouli je postao svestan knjige pod naslovom „Sveta magija Abramelina Maga“ radeći uz Džordža Sesila Džounsa, člana Zlatne zore. Knjiga opisuje potpunu proceduru za „Znanje i razgovor“ i dala mu je izraz „Sveti anđeo čuvar“.Sveta magija Abremelin Maga od okultizma do Holivuda

Krouli je svoj susret sa Svetim Anđelom čuvarem pokušao da izvede tokom boravka u Americi ,seksualnim magijskik radom koristeći masturbaciju ,ali i seksualne odnose sa muškarcima i ženama  Krouli rezimira knjigu u Ekvinociju bogova:

“ Kandidat mora imati kuću sigurnu od posmatranja i ometanja. U ovoj kući mora postojati hram s prozorom na istok i vratima na sever koja se otvaraju na terasi, na čijem kraju mora biti loža. Mora da ima ogrtač, krunu, štapić, oltar, tamjan, ulje za pomazanje i srebrni lamen. Terasa i kuća moraju biti posuti sitnim peskom.

Postepeno se povlači iz odnosa između ljudi i sve više se posvećuje molitvi u razmaku od četiri meseca. Tada mora da zauzme dva meseca u gotovo neprekidnoj molitvi, govoreći što manje s bilo kim. Na kraju ovog perioda on se poziva na biće opisano kao Sveti anđeo čuvar, koje mu se ukazuje i koje će rosom pisati na Lamenu, koja je postavljena na oltar. Oratorijum je ispunjen Božanskim parfemom koji nije podstrekač aspiranta. Posle perioda zajednice sa Anđelom, on saziva Četiri velika princa demonskog sveta i primorava ih da se zakunu na poslušnost. Sledećeg dana poziva unapred i potčinjava Osam Pod prinčeva; a dan posle toga, mnoge Duhove koji im služe. Ovi inferiorni demoni, od kojih se četvoro ponašaju kao poznati duhovi, tada upravljaju kolekcijom talismana u razne svrhe. Takav je kratak izveštaj o operaciji opisanoj u knjizi. “

Po izlasku iz „Zlatne zore“ Krouli je odlučio da ih nadmaši i započeo je prvi pokušaj da prizove svog Svetog Anđela Čuvara. Kupio je  kuću u Boleskinu na obali LoH  Nessa, započeo je izvođenje Abramelina, šestomesečnog rituala ,mada je originalni trajao osamnaest meseci, koji se niko nije usudio da preduzme vekovima. Iako je cilj rituala da prizove magičnog Svetog anđela čuvara, da bi to učinio, on takođe, mora da prizove dvanaest kraljeva i vojvoda pakla – uključujući Lucifera, Satanu, Levijatana i Belijala – i da ih veže, čime će steći komandu nad njima u svom sopstvenom mentalnom univerzumu. Ceremonija ima uvod koji kaže da niko ne bi trebalo da je izvodi.Iako se Krouli nije plašio da preuzme Abramelina, prekinuo ga je pre završetka da bi se vratio u London i zauzeo stranu u raskolu u Zlatnoj zori

1903. godine, Krouli se oženio Rouz Keli, a početkom 1904. godine otišao je na medeni mesec u Egipat gde je – uz pomoć svoje nove supruge, egipatskog boga Horusa i muzejske postavke sa brojem 666 – konačno, po njegovim rečima uspostavljen kontakt sa svojim Svetim čuvarom Andjelom. Zvali su ga Ajvaz i tokom tri dana on im je bestelesnim glasom diktirao Kroulijevu- u Knjigu zakona – delo koje će postati kamen temeljac njegove nove religije i koje je uključivalo njegovu najpoznatiju dogmu : Čini šta ti je volja i neka ti to bude  sav Zakon.“

 

Krouli je smatrao da je postizanje Znanja i razgovora toliko važno da je izneo tvrdnju da je bilo koja druga magijska operacija u izvesnom smislu zla. U Knjizi 4 (Gl. 21 ) objašnjava: „Kao što je rečeno na otvaranju drugog poglavlja, Jedinstveni Vrhovni Ritual je postizanje Znanja i Razgovor Svetog Anđela Čuvara. To je podizanje kompletnog čoveka u vertikalnoj pravoj liniji … Bilo koja druga operacija je crna magija … Ako magičar treba da izvede bilo koju drugu operaciju osim ove, to je dozvoljeno samo u meri u kojoj je to neophodno preliminarno do tog jednog dela. “

Krouli je rekao da postupak Abramelina nije jedini način da se postigne uspeh u ovom poduhvatu:

„ Nemoguće je utvrditi precizna pravila po kojima čovek može da dostigne znanje i razgovor svog Svetog Anđela Čuvara; jer je to posebna tajna svakog od nas; kao tajnu koju niko drugi ne može otkriti, pa čak ni otkriti, bez obzira na njegovu ocenu. To je Svetinja nad svetinjama, od kojih je svaki čovek svoj prvi sveštenik, da možda ne oseti i ne zamera agoniju ove duhovne vivisekcije, baš kao što se sramotni ljubavnici opijaju u bračnoj noći, kako bi drsko utvrdili intenzitet srama koji tako misteriozno koegzistira sa njihovom željom;

Krouli je napisao svoj sopstveni priziv Svetog Anđela Čuvara u delu „Liber Samekh“ nazivajući ga imenom Samekh jer se taj put nalazi između Jesoda i Tifareta.Iako su od strane netelemita postojale tvrdnje da je postizanje razgovara sa SVČ-om jednako prosvetljenju istočnjačkih majstora ,činjenica je da je ekvivalent prosvetljenju postizanje ranga Majstor Hrama koji se nalazi u Binahu .

U sledecem tekstu Kako prizvati svog Anđela čuvara po sistemu haos magije.

 

Fejsbuk Komentari
Baner

OSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo vas unesite vaše ime ovde