Sistem enohijanske magije je na ovim prostorima privlačio jako puno pažnje, ali su istovremeno o njemu postojale i velike predrasude, pa čak i skroz pogrešne predstave na granici sa sujeverjem.

U periodu između 10. aprila 1584. i 18. aprila 1587. Džon Di i Edvard Keli su, tokom svoje komunikacije sa bićima koje su doživeli kao Anđele, primili čitav novi sistem magije koji je danas poznat kao enohijanska magija.

Tokom tih radova primljene su i table, koje je Di zvao “Velikim tablama”, a danas su poznate kao Kule Stražare.

Postoji nekoliko verzija ovih tabli. Prva je “Prvobitna tabla” koju su primili Di i Keli. Druga je Tabla koju je naknadno primio Keli i koja se naziva “Reformisana velika tabla Rafaela”.

Ovu tablu neki danas osporavaju nazivajući je “svingerskom tablom”i čak je smatraju Kelijevom konstrukcijom stvorenom sa namerom da Diju opravda predlog da razmene žene u krevetu.

Zlatna zora je bila prvi savremeni magijski Red koji je u svoje prakse inkorporirao enohijansku magiju. Činjenica radi, to nije bila ona ista enohijanska magija kako ju je Džon Di preneo, a verzija enohijanskih tabli koje je Meters prihvatio je bila ona po Rafaelu. Tako je nastala treća verzija tabli na kojoj se u nekim poljima nalaze po dva slova, s tim što je uz njih išla napomena da je bolje koristiti ono koje je napisanoiznad. Razlog za stavljanje dva slova u neka polja je verovatno bila Metersova nedoumica koja od ta dva slovaide na odgovarajuće mesto na tabli, pa je onda ostavljao oba.

Ove table se danas retko koriste. Inače, table koje je Regardi objavio nisu originalne table Zlatne zore koje se mogu videti u Veskotovom dodatku H dokumentima. Danas “samo Dija prihvatamo člistunci” uglavnom koriste prvu verziju tabli, a verziju po Rafaelu mnogi modernije orijentisani magovi. Druga novina koju je donela Zlatna zora su “trodimenzionalne” table sa piramidama sa zaravljenim vrhovima.

Ovako trodimenzionalno predstavljene table, veličine 12×13 polja izuzimajući Tablu Duha koja veličine 5×4 polja, omogućile su da se svaka strana zaravljene piramide pridoda određenom elementu. Na vrhu svake piramide nalazi se slovo enohijanskog alfabeta koje označava ime Anđela koji odgovara toj piramidi.

Svaka strana piramide je obojena u odgovarajuću elementarnu boju, pri čemu postoji nekoliko načina bojenja tabli.

Iznad svake od četiri table se nalazi po pečat.Ta četiri pečata simbolišu Kreaciju.

Kuriozitet je priča da je u originalnoj Zlatnoj zori jedan njen član koristio šator, sa zaravnjenim krovom, kome su stranice bile obojene u različite boje i koje je po potrebi menjao kako bi odgovarale određenimpiramidama sa tabli. U tako improvizovanoj piramidi, shodno polju kome odgovara na Kuli Stražari, vršio bi enohijanske prakse vidovidosti. No, budući da je po zanimanju bio farmer priča kaže da bi nekad po ulasku u šator preuzimao bogoobličje koje bi odgovaralo tom kvadratu i zatim se uzdizao kroz kvadrat, a sve u cilju ne bi li menjao vremenske uslove kako bi odgovarali njegovim poljoprivrednim potrebama i tako recimo izazivao kišu.

Detaljnija slika o “simboličnom prikazu univerzuma koji je dobio Doktor Džon Di kroz vizije Sir Edvarda Kelija“ može se steći proučavanjem dnevnika Džon Di-a ili Krolijevog Liber 084, te dalje zainteresovane upućujem na pomenuta dela.

Sam ritual otvaranja Stražarskih kula se najčešće pripisuje Izraelu Regardiju. Postoje i tvrdnje da je Alister Krouli, zapravo, preradio ritual Posvećivanja Grobnice koji je koristila Zlatna zora i napravio ritual otvaranja Kula Stražara koji je Regardie naknadno prekopirao. Da li je to tačno, ili nije, nepoznato je. U nedostatku ičega konkretnog što bi autorstvo ovoga rituala pripisalo Krouliju ostanimo pri tome da je ovaj ritual kreacija Regardija.

Regardi je prilicno brzo prošao kroz takozvane elementalne stepene i verovatno zato i nije imao baš neko posebno mišljenje o njima, niti je, po svemu sudeći, uopšte imao neku želju da se petlja sa kasnijim podstepenima. Prvobitno, po nekim izvorima, koristio je Otvaranje Kula Stražara kao pripremu za jednu od Z2 ceremonija, no kasnije je počeo na ovaj ritual da gleda kao na ritual samoinicijacije u stepen Adeptusa Minora i poznati su slučajevi da su neke osobe od njega dobile taj stepen samo na osnovu izvođenja ovog rituala. Pri tome, stvarno nije namera da se u ovom tekstu predstavi ovaj ritual kao ritual Zlatne zore. On to nije, baš kao ni, na primer, vežba srednjeg stuba i veoma je verovatno da je klasična Zlatna zora Kule Stražare tretirala malo drugačije. Recimo današnja interpretacija Kula Stražara od strane nekih poznatijih magičara koji su očigledno na tragu Regardijeve ideje, tretira ovaj ritual, za razliku od naprimer Većeg rituala pentagrama gde se prizivaju četiri elementa u materijalni univerzum, kao prizivanje četiri sveta Kabale pod patronatomsvetog Božijeg imena. Tako je jedna od modernih interpretacija da južna Kula Stražara odgovara Acilutu, zapadnaBriahu, istočna Jecirahu, a Severna Asiahu. Priziv Table Jedinstva ima za svrhu da sve to objedini u jedinstvenu celinu i da se od pojedinačnih slova Božijeg imena oblikuje jedinstvena Reč. U tom smislu priziv Tabli na stranama sveta se odnosi na spuštanje Božije energije od Ketera do Asiaha, a priziv Table Jedinstva na dizanje na ravni, od Asiaha ka Acilutu. U tom smislu Otvaranje Stražarskih kula ne bi trebalo tretirat samo kao superusavršenu verziju manjeg i većeg rituala pentagrama. Manji pentagram je, originalno tretiran kao da se izvodi u Malkutu i nije imao, kao što ni danas nema, nikakvih elementarnih atribucija i definitivno potpadapod sferu Asiaha. Ceo spoljni Red Zlatne zore, sfere elemenata, bio je simbolizovan Pentagramom, dok je Unutrašnji, Makrokosmos, tj planetarna sfera, simbolizovao Heksagram.

Neofiti Spoljnog Reda su dobijali Manji terajući ritual pentagrama, a Neofiti Unutrašnjeg su dobijali Manji terajući ritual heksagrama. Kao prelaz između dva Reda služio je Veći ritual pentagrama, koji je, kao formula Portala, u osnovi sadržavao sve moći prethodnih stepena. U ritualu Neofita one su takođe prisutni, ali kao mogući potencijal. Kod formule Portala oni su realno prisutni. Formula Spoljnog Reda je bila zasnovana na formuli duhovne alhemije (razdvajanje, pročišćenje i ponovno kombinovanje četiri elementa Inicijatovog Sopstva) i u tom smislu imaju logike ideje da redovno izvođenje Otvaranja Stražarskih kula verovatno može dovesti do sličnog rezultata.

Što se tiče samog izvođenja rituala njega je objavio Regardi i ono kao i kod svih ostalih rituala zavisi od iskustva, od znanja i razumevanja onoga ko ga izvodi.

Sam ritual može biti korišten kao preliminarna praksa pre skoro svake magijske prakse, a siline koje on priziva mogu se usmeriti ka cilju onoga što se potom izvodi.

Nije neophodno da tokom izvođenja ovog rituala Kule Stražare budu okačene na zidove, no ako to želite moćete i tako da to radite.

Fejsbuk Komentari
Baner

OSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo vas unesite vaše ime ovde