„Ja sam Saturn ili Kušač. Ko me nije znao može me upoznati. Ko me je znao, a mislio da sam kao Saturn drugačija, prevario se. Ja sam od Boga stvorena, samim tim ne mogu biti uništena. Ne nudite mi vaše svetlo, jer tama je moja priroda.“

Saturn je suprotnost Jupiteru, njegov simbol je krst iznad znaka Meseca. On je Satana, Kušač – odnosno tester.

 

Njegova funkcija je da ukroti i kažnjava nemirne strasti u primitivnom čoveku. Saturn je planeta koja je najudaljenija od Sunca, shodno tome on je nebesko telo koje je najmanje izloženo Suncu i Božanskoj svetlosti, i na taj način je povezano sa hladnoćom – principom zla.

Imajte u vidu da Pluton nikad nije smatran za planetu.

Veliki Bog Pan, predstavlja Saturna u drevnom paganizmu.

Ovo rogato stvorenje, pola čovek pola koza, se smatra predakom naših savremenih opisa Satane.

Pan je pola čovek, pola Bog.

Pan je prirodni sklad sfera.

Pan je prikazan sa rogovima jer je sam Saturn kao planeta ustoličen u Jarcu, čiji je simbol koza.

Uprkos priznanju da je Saturn povezan sa zlom, tajna društva svoje obožavanje Saturna povezuju sa neophodnošću da se dobije prosvetljenje.

Saturnovska učenja daju primat tami.

Tama prethodi svetlosti, jer je neophodna da obezbedi matricu za ispoljenje svetlosti.

Bez mraka nema svetla.

I bez okultnih društava poznat je koncept koji prethodi prosvetljenju osobe, a zove se Tamna noć duše.

Alhemija predstavlja veštinu pretvaranja teških metala (olovo Saturn) u zlato (Sunce) radi transformacije naše duše.

Verovatno najpoznatija tajna organizacija koja obožava princip zla ili Saturn je „Bratsvo Saturna“ i nalazi se u Nemačkoj.

„Bratstvo Saturna“ predstavlja jedinstvenu mešavinu astrološke kosmologije i neo-gnostičke demonologije, seksualnog okultizma, sa masonskim organizacionim principima.

Ova organizacija ima naglašeni seks magijski sistem rada, naglašavajuci njegovu tamniju, satanističku stranu.

To je jedna od moglo bi se reći od najbesramnijih okultnih organizacija u savremenom zapadnom okultizmu.

U drevna Vremena Saturn je uvek imao negativan, ako ne i zli značaj.

Njegov grčki naziv je Kronos (vladar vremena) koji je povezan sa ograničenjima čoveka, smrću i propadanjem.

Saturnov boja je crna, simbol je crna kocka, koja simbolizuje trodimenzionalni svet u kome živimo, kao simbol za materiju.Mnoga ustrojstva fizičke prirode predstavljena su brojem četiri: četiri strane sveta, četiri elementa, četiri godisnja doba itd.Odgovara fizičkom svetu i materijalnom carstvu.

Obrnuti pentagram kao simbol zla

Sumerani su koristili pentagram još pre 3000.godina pre Hrista i zvali su ga Ub ,što znači regije smer ili nebeska četvrt.Zanimljivo je da su često crtali obrnuti pentagram koristeči strane sveta li i oznaku Gore koja je pripadala boginji Inani.

 

Obrnuti pentagram kao simbol zla nije uvek imao tu funkciju,u antičkoj Grčkoj on je bio simbol graditelja hrama i nazivao se Pentalpha,a zla istorija Baphometa i obrnutog pentagrama počinje sa mučenjem i pripisivanjem simbola zla Vitezovima Templara od 1307 godine, koji su optuživani za obožavanje idola Baphometa ,za koga se ne zna da li je čak i postojao.Progon vitezova Templara je počeo petka 13og,pa otuda i simbolika ovog dana i datuma kao nesrećnog.U srednjem veku za razliku od uspravong pentagrama koji je predstavljao leto,obrnuti je predstavljao zimu.

Originalni pentagram sa kozom prvi put se pojavio u delu „La Clef de la Magie Noire“ francuskog okultiste  Stanislas de Guaita, 1897,god.Samael je figura u Talmudu a Lilit zenski demon u jevrejskoj mitologiji.

 

Dalje ,njegova zla konotacija nastavlja se  sa delom „Dogma i ritual visoke magije“ koju je napisao Elefas Levi ,kasnije transkripovao Artur Edvard Vajt u reizdanju.

Dobru konotaciju je dobio uspravni pentagram koji pokazuje mikrokosmičkog čoveka sa njegovih pet tačaka ,odnosono kraka koji prikazuju četri godišnja doba ,odnosno vatru,vodu,vazduh i zemlju i kao peti je glava ili duh čoveka

U „Transcedentalnoj magiji “ Elefasa Levija obrnuti pentagram sa dva kraka projektovana na gore je simbol zla i privlači zlokobne sile jer preokrće pravilni poredak stvari i pokazuje trijumf materije nad duhom.To je koza požude koja napada sa nebesa svojim rogovima.

Konačnu konotaciju zla daje mu  Antoan Šandor LaVej u knjizi napisanoj 1966 god pod imenom Satanska Biblija.Obrnuti pentagram je oivičen sa dva koncentrična kruga između kojih su pet hebrejskih slova koja označavaju ime „Leviathan“.Opisujući ga kao  simbol Đavola,dajući mu destruktivna svojstva i nazivajuči ga simbolom crne magije i crnih magova ovaj simbol konačno u savremenom svetu dobija svoju negativnu konotaciju i naziva se Sigil baphometa.1969 godine on postaje simbol Satanine crkve.

.

Konačno ako se oslonimo na reči Manlija P.Hala koji je bio Mason 33.stepena on o Satani ili Saturnu govori da njegovo delovanje nije u osnovi uzrok zla u svetu.I da suštinsko zlo u Univerzumu ne postoji već da je čitav koncept Đavola kojeg mi poznajemo pripisan atributima Boga Pana.On smatra da je njegova osnovna misija je da odrzava ravnotežu izmedju dobra i zla i dana da li je se pobrine za ispunjenje poznatog principa „Kako seješ tako i žanješ“.

Posledice zla trpe upravo oni koji ga i čine.

Tamo gde se pojavi Saturn znači da je došlo do intervencije božanske sile radi radi sticanja mudrosti plaćajući račune.

Fejsbuk Komentari
Baner

OSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo vas unesite vaše ime ovde