Ovo je domen magijskog rada  gde veliku ulogu igra mašta, jer bez nje mnoge spektakularne vizije anđela, demona, i drugih vrsta duhova bile bi  suptilne i neobične pojave. Ovo znači da bez duhovnog uma duh će izgledati kao providna sfera svetlosti u obliku jajeta. Boja te svetlosti varira, naravno, u zavisnosti od kvaliteta i vibracije brzine svesnog bića duha; duh, kada se  percipira i na koji naiđe neko ljudsko biće, može i uobičajeno je da uzima drugačije oblike u skladu sa očekivanjima i maštovitošću posmatrača. Drugim rečima, duh može projektovati  sliku o sebi u potpuno zamišljenoj formi u umu posmatrača, a može govoriti i proizvesti druge fenomene (muziku, mirise, ukuse, taktilne senzacije itd.), naravno posmatrae u umu posmatrača.Praktično to  znači da ono što posmatrač posmatra i ujedno i vidi, nije moguće snimiti video kamerom ili drugim mernim uređajem, jer to nije objektivna, fizička realnost. Posmatrač ne samo da može osetiti duha, već i dobar posmatrač može videti svet (ili specifični okultni simbolički kontekst) u kojem duh boravi.

Sve vrste vizionarskih zamisli se pokreću prilikom susreta sa duhom, a često se pojavljuju i moćne vizije. Ako očekujemo da se grozan i nakazni demon smrdi na sumpor i kada prizovemo demona, to je ono što ćemo doživeti. Pošto magični praktičari različitih duhovnih ubeđenja doživljavaju evokaciju duha drugačije, a ponekad čak i radikalno drugačije, onda možemo logički pretpostaviti da naša očekivanja igraju moćnu ulogu u onome što doživljavamo. Ovo je još jedan pokazatelj  da duhovi nisu fizička bića poput nas jednostavno zbog različitih utisaka i iskustava koje su mnogi magičari imali kada ih evociraju. Možda se čak može reći da magičari doživljavaju nešto jedinstveno kada prizivaju  duhove i da nijedna dva takva iskustva istog duha nisu identična. Duhovi se u potpunosti nalaze u oblastima svesti, tako da ih mogu posmatrati u nebrojenim imaginarnim oblicima.

 

Dakle, kako izgleda duh očiglednom posmatraču?

Izgleda kako ga posmatrać zamišlja da on izgleda. To umnogome može pomoći potencijalnom čarobnjaku da bude sasvim jasan i pažljiv sa njegovim ili njenim očekivanjima prilikom planiranja evokacije.

U kom svetu živi duh?

U oblasti duhova koji je je svuda oko nas i susedan  sa našim sopstvenim svetom, osim što mi normalno ne možemo da ih vidimo ili da ih uopšte posmatramo u njihovom svetu. Pošto se duhovi nalaze u svetu koji postoji u potpunosti u domenu svesnosti, onda je sve što treba da uradimo da bismo ih videli, da promenimo našu stvarnost koristeći neku ekstatičnu tehniku..Zbog toga što je domen duha u potpunosti u svesnosti, on ima sasvim simbolički duhovni svet,  susedno je sa našim sopstvenim svetom, ima tri osnovna nivoa, a svaki nivo je naseljen različitim vrstama duhova. Ova tri sveta se takođe nalaze u klasičnom šamanizmu i stoga predstavljaju neku vrstu fundamentalne reprezentacije ljudskog iskustva same svesti. Ovi svetovi su nebesa, podzemni svet i površinski svet (gde živimo). Ekstatične tehnike  su upravo deo magičnog rapertoara šamana i mnogih čarobnjaka i bile su oduvek koriščene u premošćavanju prolaza ova dva sveta.

Fejsbuk Komentari

OSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo vas unesite vaše ime ovde