Duša se može izgubiti ,ali i vratiti.“Soul retrieval“ ili „Potraga za dušom „,nama je manje poznat oblik šamanske prakse, iako je u svetu šamanizam odavnina korišten za lečenje ali i vraćanje ravnoteže u individualnom i kolektivnom polju života.Na našem području mi nismo imali u istoriji oblik šamanske prakse poznat kao Potraga duše,ali je širom sveta u autohtonim zajednicama ona i dalje zastupljena.

Potraga duše

Obredi poznati kao „Potraga duše“ praktikuju se u šamanizmu širom sveta,ali oblik praktične interpretacije može varirati od tradicje do tradicije.Ali ,u svim praksama ,šaman ulazi u stanje transa  i najčešče uz pomoć svojih duhova pomagača i životinja,i ritam bubnja,odlazi u astralni svet kako bi pronašao izgubljene delove duše ili pak, celu dušu i vratio ih osobi.Kada se deo duše pronađe ili cela duša,šaman će uspostaviti kontakt sa njom i pitati je dali želi da se vrati i integriše se sa ostalim delovima i živi na potpuniji način.Ovo je jedan od veoma bitnih momenata samog šamanskog obreda,da se deo duše ili cela duša ne sme nasilno vraćati,isto kao što i lečenje osobe na daljinu bez njenog pristanka mož biti opasno. O tome vise mozete procitati ovde .https://tauzostrijan.wordpress.com/category/samanizam/

KAKO GUBIMO DUŠU

Ipak pre pristupanju ovom obredu ,neophodno je znati da li smo zaista ,i kako izgubili deo duše ili celu dušu.Mnoge osobe su i neznajuči izgubile dušu.Uzrok tome je, pre svega ,veliki emotivni stres,ili trauma.U savremenoj psihologiji to iskustvo gubljenja duše se naziva disocijativnom epizodom i ono može biti toliko bolno da ga zaključamo u sebi, tako da se ne moramo suočiti sa njim.Sigurno su mnogi od vas čuli,ako ne i dožIveli da se svedoci određenih nesreća ne sećaju svih delova događaja,neki čak i celog  jer su ga potisnli u sebi.Najčešći slučaj kada se izgubi cela duša jeste slučaj kome ,jer je duša već samim činom u onostranom svetu.Trauma.zlostavljanje ,nesrećni slučaj,ali i običan osećaj sramote i stida,može biti uzrok gubitka delova duše ili cele duše.Simptomi koje osoba oseća su najčešće pishološke prirode -depresija, emocionalno nezadovoljstvo, bolesti zavisnosti  i u savremenoj psihologiji odgovara Jungovom objašnjenju delova Senke u koju se skladište svi potisnuti i neželjeni događaji, kao i traume.

 

Kada se izgubljeni deo duše šamanskom intervencijom opet integriše  sa osobom potrebne su nedelje ,nekada i meseci da se ceo proces oformi.Ovaj deo se u fizičkoj stvarnosti može manifestovati potrebom integrisanog dela duše da ode na određena mesta ,jede određenu hranu,ili se bavi aktivnostima koje je osoba do tada izbegavala.Vraća se onaj deo duše koji smo u određenoj starosnoj dobi izgubili.Duši to treba priuštiti.Dozvoliti joj da se ponovi suoči i integriše od onoga od čega je pobegla.

 

Benefiti nakon povratka delove duše su prema rečima Sandre Ingerman koja je jedan od praktičara ovog vida šamanskog lečenja,povratak osečja mira i slobode,oslobađanje od zavisnosti,radostan život sa očecajem celovitosti i potpunosti ..osečaj veće prisutnosti u svetu kao i svoje svrhe.U Evropi još jedan šaman koji se bavi potragom za dušom jeste Roel Krabe .Naravno na internetu se mogu naći i audio snimci koji nam samostalno pomažu da integrisemo izgubljene delove duše,no moramo priznati ,logično je da to iskustvo nije isto kao i praktičan rad šamana.

 

 

Fejsbuk Komentari

OSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo vas unesite vaše ime ovde