Do sada sam već razmotrio različite slučajeve astralnog seksa. Videli smo šta se dešava kada se u astralne ljubavne avanture upuštate sa sebi bliskim i dragim ljudima, ali i šta se događa kada te spopadne crni mag ili neko neljudsko demonsko biće. Međutim, time se NE iscrpljuje spisak mogućih astralnih ljubavnika ― baš kao što, video si, nije bilo lako da se iscrpi ni spisak stanovnika Astrala.
U nastavku ovog teksta, razotkriću vam još jednu mogućnost ― da je tvoj astralni ljubavnik vanzemaljac! Time ću, za trenutak, da uđem u jednu potpunu drugu, samu po sebi veoma interesantnu i složenu temu, a to je pojava otmica od strane vanzemaljaca. Tu temu je, zna se, proslavio Kris Karter u svojoj kultnoj seriji »Dosije Iks«, u kojoj se sve muke i nevolje dueta Foksa Moldera i Dejne Skali vrte oko jednog jedinog pitanja: da li je tih otmica bilo, ili ih nije bilo? Bilo bi zanimljivo da analiziram na koji način je Karter upotrebio, pa i zloupotrebio, ovo veoma osetljivo i delikatno pitanje, ali to sada nije moja tema. Dovoljno je da istaknem da, potpuno nezavisno od sveta javne politike i šou-biznisa, ovaj problem postoji i opseda mnoge ljude širom planete. Deo tog problema je i pitanje seksualnog napastvovanja, za koje se, kako ćemo da vidimo, ispostavlja da se odigrava upravo na astralnom nivou.
Kao što je dobro poznato, do sada su zabeležene hiljade i hiljade slučajeva ljudi koji su prijavili da su u jednom trenutku bili žrtve otmice od strane vanzemaljskog uticaja. To nisu uvek bili histerici i psihotične osobe, već i mnogi trezveni, pribrani ljudi, sa obe noge čvrsto na Zemlji. Mnoga od tih svedočanstava moraju da se uzmu krajnje ozbiljno, što brojni autori i čine, tako da se i broj stručnih knjiga na ovu temu do danas popeo na nekoliko hiljada.
Veoma često, kao deo scenarija po kojem se odigrava otmica, spominje se i neka vrsta silovanja, seksualnog iskorišćavanja. Kao žrtve se najčešće javljaju žene, ali nisu nepoznati ni slučajevi da su ista iskustva doživeli i muškarci. Zanimljivo je da, na kraju, posle celog haosa sa vanzemaljcima, kod žrtve najčešće nema nikakvih fizičkih tragova silovanja, kao što su modrice, ogrebotina, povreda od prodiranja penisa i sličnog, što govori u prilog tezi da se ta vrsta silovanja ne odigrava na materijalnom (telesnom) nivou.
Sve se dešava kao u nekom magnovenju: kontakt sa tuđinima se odvija u stanju koje nije potpuno budno, ali nije ni besvesno, a likovi samih vanzemaljaca mogu da budu veoma različiti, od blagih i „neutralnih“ do uistinu zastrašujućih! To, naravno, nisu „mali zeleni“ sa jajastim glavama i ogromnim očima, što je kliše koji je lansirala američka naučno-fantastična scena prve polovine dvadesetog veka. Mada, prijavljeni su razna bića ljudskog obličja, čak i potpuno ljudski oblici, ali i krajnje neljudski, pa tako kao najbizarniju pojavu iz brojnih svedočanstava izdvajam ― vanzemaljce sa likovima reptila!
Zanimljiv primer je pismo mlade žene koja se obratila za savet jednom od mnogobrojnih udruženja posvećenih istraživanju i razmeni iskustava vanzemaljskih otmica (Alien Abduction Experience and Research). Interesantno je da ona, za razliku od mnogih drugih, svoja iskustva opisuje kao dobrovoljna. Ovo anonimno pismo, objavljeno na Internet sajtu navedene organizacije, zajedno sa odgovorom koji sledi, otkriva mnoge trenutke važne ne samo za temu kojom se sada bavim, nego i za priču o astralnom seksu u opšte. Prepoznaćeš u njemu da mnogo toga o čemu je već bilo reči u predhodnim poglavljima.
»Mada to još nikome nisam rekla«, počinje ova devojka svoju ispovest, »do sada sam imala brojne seksualne kontakte sa bićima raznih vrsta. Pre svega, kada je sve počelo, ništa nisam mogla da vidim. Samo sam doživljavala različita iznenadna uzbuđenja: nejasno seksualno uzbuđenje, dodir nečijih ruku, pritisak nevidljivog tela na meni, prisustvo nekoga ko sedi na krevetu pored mene i tome slično. Uvek bi počinjalo kada bih zapala u san, a do trenutka kada bih se probudila cela stvar je već uveliko bila u toku.
Kasnije bih, sa vremena na vreme, na kratko opazila neko od tih bića. Prvi put mi je to pošlo za rukom, videla sam iza sebe nešto što me je najviše podsetilo na mumiju. Drugi put je to bio veoma lep i zgodan mladić sa plavom kosom. Sa njime sam čak razmenila i nekoliko reči. Pitala sam ga za ime i on mi je rekao, ali ga posle buđenja nisam zapisala i posle sam ga zaboravila. Jednog stvorenja koje sam videla mrsko mi je i da se prisećam, a kamo li da ga opisujem, ali evo ipak i tog slučaja: tokom jedne ljubavne seanse sam se osvrnula i ugledala sam nešto poput džinovskog guštera, reptila! Koliko god to zvučalo neverovatno i ludo, još luđe je bilo što je kontakt sa tim stvorom bio potpuno normalan, kao da je u pitanju ljudsko biće. Nisam osetila ni vlažnu, hrapavu ljušturu nili kandže karakteristične za gmizavce, već samo ugodno i nejasno trenje.
Želim da naglasim da su, koliko god čudna, sva ta iskustva bila ispunjena uživanjem. Mada sam u mnogim slučajevima bila u stanju magnovenja, nikada se nisam osetila prisiljenom na bilo šta. Šta više, kada sam se kasnije uznemirila zbog svega što se dešava, poželela sam da ta iskustva prestanu, i ona su uistinu prestala (ili ih ja bar više ne sećam). Kontakt sa „reptilom“ me je posebno uznemirio, jer nisam mogla da shvatim odakle dolazi to čudno biće. Međutim, jedan drugi događaj stvarno me je preplašio. Evo šta se dogodilo:
Ležala sam u krevetu, kada me iznenada dve snažne, nevidljive ruke zgrabiše za gležnjeve i žestoko su me cimnule na gore. Ta strašna sila me je toliko prepala da sam skočila iz kreveta i pojurila sam ka vratima u nameri da se domognem ulice. Ali, kada sam stigla do vrata i uhvatila kvaku, osvrnula sam se iza sebe i videla sam da u sobi nema nikoga. Ne znam kako to da objasnim, ali ceo događaj je bio ispunjen snažnim seksualnim nabojem, kao da je neko pokušao da me siluje. Mada, ja se jesam svojevoljno upuštala u astralni seks sa raznim bićima, ali ovo mi se učinilo kao početak seksa previše grubog za mene. Osim toga, baš u tom vreme sam čula za priču o ženi koja je tvrdila da su je brutalno silovali i pretukli vanzemaljci, duhovi, ili već nekakva bića iz drugih dimenzija, i ta priča mi je u tom trenutku došla u sećanje.
Posle tog događaja mi je bilo svega dosta. Učinila sam sve što sam mogla da stavim tim bićima do znanja da više nisu dobro došla u mojoj spavaćoj sobi: slala sam im telepatske poruke, pročišćavala sam sobu tamjanom i bosiljkom, i, na kraju, sve je stvarno i prestalo. Možda sam bila preoštra u svojoj nameri da oteram svoje astralne ljubavnike od sebe, ali pomenuto iskustvo je bilo stvarno strašno. Sada znam da je to bio pokušaj otmice od strane vanzemaljaca. Velika želja mi je da i od drugih žena čujem o njihovim iskustvima, jer mislim da su mnoge od njih preživele isto ili slično što i ja. Jedino na taj način ćemo moći da utvrdimo koliko su takva iskustva opasna«.
Iz ovog neobičnog pisma nije potpuno jasno da li devojka doživljava sebe kao žrtvu ili kao astralnog avanturistu. Takođe, nije jasno na osnovu čega zaključuje da je u pitanju „pokušaj otmice od strane vanzemaljaca“. Međutim, iz odgovora koji je dobila, zaključujem da je njen slučaj jedan od mnogih sličnih i da se takva iskustva smatraju karakterističnim za pojavu astralnog seksa prilikom otmice. Evo odgovora koji joj je uputilo uredništvo pomenutog Internet sajta:
»Sve do osamdesetih godina prošlog veka iskustva koja opisuješ automatski bi se pripisivala duhovima i astralnim bićima. Međutim, do sada je bilo potpuno dovoljno slučajeva takvih kontakata sa otetim licima da se ono što su nekada smatrali dejstvom duhova sada smatra kontaktom sa bićima iz drugih dimenzija ili sa drugih svetova. Sećamo se kako su se žrtve silovanja od strane duhova povremeno pojavljivale u TV emisijama kao što su »Nerešene Misterije« i pokazivale svoje modrice i ožiljke. Te nesrećne žene su se užasavale i od same pomisli na krevet i san, očigledno prestrašene od svojih nevidljivih siledžija. Tvoje iskustvo po malo podseća na njihova.
Seks na astralnom planu je istorijski zabeležen u poslednjih bar hiljadu godina. Tokom Srednjeg Veka on se pripisivao uticaju bića zvanih Inkubusi, koja su noću seksualno napadala usnule žene, i njihovih parnjaka Sukubusa, koje su napadale muškarce. U novija vremena, ovakva iskustva objašnjavaju se, između ostalog, i pojavom otmice od strane vanzemaljskih bića.
Najčešće je reč ne o fizičkoj, već o astralnoj otmici. Sjajni primeri ove pojave mogu da se nađu u knjizi »Tajni Život« doktora Davida Jakobsa.
Tvoji astralni seksualni partneri pokazuju međusobno veoma različite odlike. Evo kratkog pregleda noćnih posetilaca tvoje postelje, zasnovanog kako na tvojim, tako i na iskustvima mnogih drugih žrtava otmice. Ono što opisuje kao „mumiju“, u stvari, je kategorija vanzemaljskih bića koju pominju Patrik Hige u svom »Terenskom Vodiču za Vanzemaljce«, na stranama 60-61. To biće je visoko oko jedan i pola metra i toliko je sivo i sparušeno da se svim svedocima učini kao mumija. Noge su mu uvek slepljene kao kod mumije i nikada se ne pokreću. Ima prorez umesto usta i zašiljene uši i nos. Ponavljamo, nije u pitanju nikakav duh nili kakvo drugo astralno biće, već stvarno vanzemaljsko biće koje se pojavljuje u tom obliku i odvodi žrtve na nepoznato mesto u Univerzumu. Kada ih ispita i vrati na Zemlju, to biće im, po pravilu, izjavljuje da je njegova vrsta miroljubiva i da su bili odvedeni u istraživačke svrhe. Ostaje nejasno čemu onda seksualni čin.
Biće koje opisuješ kao normalnog plavokosog muškarca mogao bi da bude primerak iz grupe takozvanih nordijskih vanzemaljaca. Problem je jedino u tome što sve do sada ta „nordijska“ vrsta nije pokazivala interesovanje za fizički kontakt sa ljudima, pogotovo seksualni kontakt. Njihov međusobni uticaj sa ljudima je više intelektualni i duhovne prirode.
Reptilski vanzemaljci su druga priča. Većina ljudi se gnuša ovih prezrenih stvorenja zbog njihove neugasive žudnje za seksom sa ljudskim bićima. O njima se veoma malo zna, osim da su njihove žrtve najčešće žene, a njihovi porivi su isključivo požudni. Iskustvo seksa sa astralnim reptilima, po pravilu, jeste veoma neprijatno, tako da je tvoj slučaj malo neobičan. Činjenica da ti njegova koža nije pričinjavala probleme i da ti se činila „normalnom“ govori u korist tome da to možda u opšte nije bio reptil, već neko drugo biće.
Što se tiče tvog traumatičnog iskustva sa rukama koje su te zgrabile za gležnjeve, to je možda stvarno bio pokušaj astralnog silovanja, ali i pokušaj tuđinaca da te izvuku iz tela. A možda je to bio i trzaj prilikom izlaska na Astral, što se kadkada takođe dešava. Kadkada je odvajanje od fizičkog tela ili vraćanje u njega praćeno takvim neprijatnim pojavama. Da zaključimo, sada najverovatnije nisi u opasnosti, čim su sve takve pojave nestale. I, na kraju, evo ti malo materijala za razmišljanje. Skoro bez izuzetka, svi oteti imaju sposobnost Astralne Projekcije. Nije poznato gde ili kada su to naučili. Da li su oni to znali od ranije, pa su time privukli svoje otmičare, ili su ih ti otmičari naučili tome, kao vid korisne „razmene“. Ili je i to, možda, pitanje tipa ― da li je starija kokoška ili jaje? Kako god bilo, to je jedno od pitanja po kojima su mišljenja istraživača veoma podeljena«.
O ovoj intrigantnoj temi, koju su Foks Molder i Dejna Skali samo načeli i za komercijalne potrebe provukli kroz snopove televizijskih reflektora (setimo se samo Skaline trudnoće), biće još zanimljivosti u sledećem i poslednjem poglavlju. Za kraj ovog poglavlja, razmišljaj o mumijama i reptilima koji nas noću možda pohode dok sanjamo.

Fejsbuk Komentari
Baner

OSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo vas unesite vaše ime ovde