1. Astralno telo je precizna kopija fizičkog tela sačinjena od fine astralne supstance čiji je nivo vibracija viši od nivoa vibracija fizičke materije. U različitim tradicijama i obimnoj literaturi o ovoj temi, sreće se mnogo raznih naziva za ovu komponentu ljudskog bića kao što su: astralni dvojnik, suptilno telo,fluidno telo, fantom, energetsko telo, zračeće telo, svetlosno telo i td. Međutim, astralno telo nipošto ne treba meŠati sa Dušom ili Jastvom (Atman u hinduizmu), spiritualnom suštinom ljudskog bića ili Istinskim Bićem. Astralno telo je samo nosač Duše, ili ˝vozilo˝ Duše koji, na nivou Ijudskog bića, činisponu između fizičkog i viših planova egzistencije.

Astralno telo se u normalnom budnom stanju potpuno poklapa sa fizičkim telom, koje je materijalni nosač prilagođen fizičkom planu i namenjen funkcionisanju čoveka na ovom najnižem nivou egzistencije. Ono se od fizičkog tela delimično odvaja tokom spavanja, što sam već spomenuo, i u izvesnim izmenjenim stanjima svesti kao što su neke vrste transa, stanja nastala pod dejstvom alkohola ili anestezije i slična. U ovim slučajevima reč je o automatskoj, spontanoj ili nevoljnoj astralnoj projekciji, koja je najčešće samo delimična. Otuda u ovim stanjima, ako je čovek budan, dolazi dokarakteristične zamagljenosti vida, nemogućnosti da se objekti fokusiraju i poremećaja koordinacije pokreta.

Kao što sam već rekao, prilikom voljne astralne projekcije čovek napušta fizičko telo po sopstvenojvolji. Pritom je budan i svestan u svom astralnom telu, u stanju je da vidi svoje pasivno fizičko telo, da se kreće kuda hoće ne obazirući se na rastojanja i fizičke prepreke, kao i da na različite druge načine funkcioniše na astralnom planu.

Realnost astralnog tela i astralne projekcije potvrđuju praktično sve okultne, hermetičke l ezoteričnetradicije i sistemi, bez obzira na terminološke razlike, zatim autentična lična iskustva i svedočanstva mnogih ljudi, kako u prošlosti tako i danas, a u novije vreme i eksperimentalna istraživanja u oblasti parapsihologije i psihotronike. Pomoću astralne projekcije mogu se objasniti mnoge na drugi način neobjašnjive pojave, a naročito takozvani parapsihološki ili PSI fenomeni, kao što su vančulna
percepcija, bilokacija, utvare i fantomi, neki vidovi materijalizacije i drugi.Najzad, ono što je najvažnije, voljna astralna projekcija omogućuje čoveku da deluje kako naastralni tako i na materijalni svet. Kada je reč o fizičkom planu, čovek je u stanju da se u svom
astralnom telu kreće po volji, bez ikakvih ograničenja, da dospe na inače nedostupna mesta, da deluje na nastojanju na druge ljude (na primer lečenje bioenergijom na daljinu), kao i da na rastojanju komunicira sa drugim osobama koje su u svom telu ili su takođe izvan njega.

Autor: Geon

Fejsbuk Komentari
Baner

OSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo vas unesite vaše ime ovde