Palo je tačno 133.306.668 anđela.Ne dvestotine, kako govori knjiga Enohova,koja navodi samo imena anđeoskih vođa,već 133 miliona. Tabelarni prikaz iz 15.veka,kardinala epsikopa Tuskuluma , kaže da ih je bilo 133.306.668.Broj anđela koji je ostao na nebu je 266.613.36. Pali anđeli se ne pojavljuju sve do Novog zaveta,iako se u nekim knjigama Starog Zaveta,pojavljuje protivnik Boga pod imenom Ha-Satana.Prema Otkrovenju 12. Novog Zaveta ,pobunjenički deo čini jednu trećinu nebeskih anđela. .

„Knjiga Enohova“ koja je pisana vek pre Hrista,govori o samo 200 palih anđela,ali i imenuje samo  njih dvadeset ,koji su bili vođe u grupi od po deset.Većina imena palih anđela se ne pojavljuje u drugim mitološkim knjigama,apokrifima,osim Azazela i Kokabela

Originalana verzija ove knjige je izgubljena krajem četvrtog veka,preostali su samo fragmenti, ali je kopija vraćena 1773. god u Etiopiju.Prevod Enohove knjige objavio je nadbiskup Lavrence 1821. godine, Etiopski tekst 1838. godine, a postoji i dobro izdanje Dilmana (1851). Philippi i Evald su takođe napisali posebne radove na tu temu.

Ovim radom se detaljno opisuje duhovni svet ,uključujići i područje Šeola,pakla,koje je mesto zlih,palih anđela.Knjiga se bavi i njihovom istorijom,njihovim odnosima sa ljudima,kao i temeljima magije.Temelji magije u čarobnjaštva opisani su kao produkt žudnje palih anđela za zemljskim kćerima.

U knjizi se navodi“Bilo je anđela koji su pristali da padnu sa neba,da bi imali odnose sa kćerima zemaljskim..jer u one dane kada su se sinovi ljudi umnožili,rodile su im se kćeri velike lepote.Anđeli ili nebeski sinovi gledali su ih,bili ispunjeni željim i govorili jedni drugima. Hajde da izaberemo žene iz rase ljudske, i rodimo decu.“

Samiasa, glavni među svim, Urakabarameel, Azibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Azkeel, Sarakuial, Asael, Armers, Batraal, Anane, Zavebe, Sameveel, Ertrael, Turel .Oni su uzeli zemaljske  žene s kojima su imali odnos, I koje su podučavali magiji, umetnosti vračanja i magijskim osobinama  korena i drveća.

Amazarac je podučavao sve tajne čarobnjaka,Barkaial je bio majstor onih koji su proučavali zvezde; Kokabel,je učio o konstelacijama,Akibel manifestuje znakove zemlje,  Azaradel uči kretanje Meseca. “ Pali anđeli razotkrili su svoju okultnu i urođenu mudrost ,zemaljskim ženama, čime je ova božanska mudrost bila oskrnavljena.

Knjiga Enohova govori da samo poplava može izbrisati mrlju od ovog  stanja i utrti put za povraćaj ravnoteže između ljudskog i božanskog, koji je bio uznemiren ovim nezakonitim otkrićima.Grupa ovih anđela je poznata i kao Nefelimi.

 

No,Luciferov pad,njegova pobuna protiv neba I borba sa Mihaelom ,kao i pad velikog broja anđela,neimenovanih u Knjizi Enohovoj, je bio predmet mnogih diskusija tokom čitavog srednjeg veka.

Postojala su mnoga pitanja na koja je trebalo odgovoriri. Da li je Lucifer bio iz reda Serafima?Takođe je bilo važno pitanje iz kojih su sve redova bili pali anđeli?

Gnostici, iz ranih hrišćanskih vremena, u imitaciji Platonove klasifikacije različitih redova duhova,izvršili su  klasifikaciju poglavarstvo čiji je gradacijski red bio sledeći-

Prvi i najviši red bio je serafim, drugi kerubin, treći je bio red prestola, četvrti domena, peta vrlina, šesta sila, sedmo poglavarstvo, osmi arhanđeli, deveti, najniži,red anđela.

Ova klasifikacija je, na istaknuti način, osuđena od strane hrišćana, ali ipak nadživela I srednji vek i iskorišćena za razrešenje ovih pitanja.

Nakon beskrajnog istraživanja, dokazano je da je Lucifer iz reda Serafima,da su Agares, Belial i Barbatos, svaki od njih vodio anđele velikog ranga, koji su bili u redu vrlina; da su Bilet, Fokalor i Feniks bili reda prestola; da je Goap bio na snazi, i da je Purson bio i red vrlina i prestola.

Koliko je trajao sukob,da li se desio u  trenutku vremena u dve ,tri sekunde,jednoj? I koji redovi anđela su pali,I gde se bitka Lucifera I Mihajla odigravala,da li  na nebeskom svodu,u raju,ili nezavisnom delu neba?

To su pitanja na koje je veoma teško bilo dati odgovor, ali je na kraju preovladala ideja da je sukob završen za tačno tri sekunde od trenutka njegovog početka, dok je Lucifer, sa brojnim sledbenicima, pao u pakao, ostali su ostali u vazduhu,kako bi iskušavali čoveka.

Poslednji cilj demonologa bio je da se, postavi neki stepen redosleda, prikupe Luciferove preusmerene snage i da ih reorganizuju pod određenim oblikom koordinacije ili vlade.

Akvinski je prvi identifikovo pale anđele sa demonima.Takođe,tada su i svi paganski bogovi svrstani u demone.Pakleni duhovi su organizovani kao kraljevstva,a prema većini izvora na prestolu sedi veličanstvo Sotona.Kao visoki vladari pakla navode se Mastema,Beliar,Azazel,Belzebub,Samael,dok drugi demoni koji imaju pozicije moći I nalaze se pod njihovom vlašću dobili su nazive,Vojvoda,Markiz,Grof I Kancelar.

Prema Džonu Vierusu (Johann Weyer)-16.vek,učeniku Kornelijusa Agripe, demoni su podeljeni na veliki broj staleža,, na regularna kraljevstva i kneževine, plemiće i obične ljude.Prema ovom autoritetu ,Sotona uopšte  nije veliki vladar ove monarhije,njegovo mesto zauzima Beelzebub.

Takođe, Veiurs u svojoj „Pseudomonarchia Daemonum “ navodi da svaka država u Evropi ima i svoje paklene ambasadore. Belphegor je akreditovan za Francusku, Mamon u Englesku, Belial za Tursku, Rimmon za Rusiju, Thamuz za Španiju, Hutjin za Italiju i Martinet za Švajcarsku.  Ova Veierusova „Pseudomonarchia Daemonum“ je na kraju postala inspiracija, za pisanja „Malog ključa Solomona“ u kojem jedan odeljak, nazvan „Ars Geotia“, govori o sedamdeset i dva demona koje je izazvao  kralj Solomon – četiri više nego što je Veirius opisao. Svrha ove  knjige,poznate kao knjiga čarolija je da deluje kao grimoar,  da pruži čitaocu važne činjenice o demonima koji se mogu pozvati, kao što su oni koji izgledaju ili kakve sposobnosti mogu posedovati.

Fejsbuk Komentari
Baner

OSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo vas unesite vaše ime ovde