Možda niste znali da su najveći heroji drevne antike,Herkul,Zoroaster,nepobedivi Aleksandar,I čarobnjak Merlin proglašeni decom elementarnih duhova-elementala, duhova prirode.

Elementali-nevidljive inteligencije koje naseljavaju četiri elementa,vatru,vodu,vazduh ,zemlju,predstavljaju najfinije suštine od koje su sastavljene.

Stvorenja u vazduhu se nazivaju silfima; zemlji patuljcima-gnomima; vatri salamanderi; i vode, nimfe ili undine.

Najbolji autoritet na temu elementala je Abbe de Villars, koji je početkom osamnaestog veka objavio kratku raspravu pod nazivom “”Comte de Gabali”, iz koje se izvlači dobar deo onoga što sledi.

Abbe daje kratak prikaz prirode elementala

Vazduh je, kaže on, ispunjen velikim brojem bića ljudskog oblika,silfima, žestokog izgleda, ali zaista poslušne prirode. Oni su veoma zainteresovani za nauku i suptilni sui prema mudracima, neprijateljski raspoloženi  prema ludim i neznalicama. Njihove žene su muške lepote, kao što je prikazano o Amazonkama.

Mora ,reke I voda  su nastanjeni, kao i vazduh,I u njima borave bića kojima su mudraci označavali undine, ili nimfe. Ženska populacija mnogo nadmašuje broj muške,nifme su izuzetno lepe, tako da među ljudskim kćerima nema nikoga da ih izjednači.

Zemlja je ispunjena skoro do centra gnomima-patuljicima, ljudima malog rasta, čuvarima podzemnog blaga, minerala i dragog kamenja. Oni su genijalni, prijateljski raspoloženi prema muškarcima i laki za komandovanje.Njihove žene,gnomide male su stasom, ali su vrlo dobri, i oblače se vrlo znatiželjno.

 

Salamanderi, stanovnici regiona vatre, oni služe filozofima, ali nisu preterano zabrinuti za svoje društvo, dok se njihove kćeri i žene retko viđaju. Njihove navike, način života, maniri i zakoni su divni, a atrakcije njihovih umova su veće čak i od njihovih ličnosti:

Salmanderi, nastavlja dalje Comte de Gabalis, sastavljeni su od najsuptilnijih delova vatrene sfere, koji su povezani i organizovani dejstvom Univerzalne Vatre, koja je univerzalni princip svih pokreta prirode. Silfe se sastoji od najčišćih atoma vazduha; nimfe, najdelikatnijih čestica vode; i gnomi, najfinije suštine zemlje.

 

Stanovnici svakog elementa imaju svoje neobične vrline i poroke koji ih razlikuju.

Silfe su hiroviti i nestalni, ali agilni i aktivni;

Undine, ljubomorni  i hladni,

Salamanderi, vrući i brzi, ali energičan i snažan;

i Gnomi, pohlepni za zlatom i blagom, ali ipak vredni, dobroćudni i strpljivi.

 

Onaj ko bi tragao za vladavinom nad bilo kojim od ovih mora praktikovati svoje vrline; ali pažljivo izbegavaj svoje greške i na taj način ih osvajajući na svom terenu.

Svaka vrsta –elementala  može postojati samo u svom vlastitom elementu.

Tako silf ne može upasti u sferu salamandera, ili obrnuto, dok bi oba bila odlučno izvan njihovog elementa u područjima nimfa ili gnoma.

Četiri vladara su postavljena na četiri vrste elementala – Gob, vladar patuljaka; Paralda, silfova; Djin, salamandera; i Neksa, nimfa.

Stanovnicima svakog elementa dodeljena je tačka kompasa, gde se nalazi njihovo posebno carstvo. Gnomima se daje sever; salamanderim jug; silfima, istok; i  undinama, zapad.

Gnomi utiču na one melanholične karaktera, jer se nalaze u sumraku podzemnih pećina. Salamanderi imaju uticaja na one koji imaju optimističan temperament, jer je njihov dom u vatri. Uticaj undina je na flegmatika, a silfova na one žučnog temperamenta. Iako su po pravilu nevidljivi ljudskim očima, oni ponekad mogu postati vidljivi onima koji ih prizivaju, mudracima i filozofima, ili čak masi.

Pošto su sastavljene od najčišćih delova elemenata u kojima žive, i nemaju suprotne osobine, oni mogu da žive nekoliko vekova, a ipak su mnogo uznemireni jer njihova smrtna priroda. Filozofima je, međutim, otkriveno da elementarni duh može postići besmrtnost tako što će se ujediniti u braku s ljudskim bićem. Deca koja su rođena u takvim zajednicama su hrabrija i plemenitija od dece ljudskih muškaraca i žena.

Prema ovom delu, stvorenja elemenata su bila pre Adamovog pada u potpuno podređena  čoveku,a ova drevna komunikacija se može još jedanput obnoviti izvođenjem određenih performansa.

Onaj ko bi tragao za vladavinom nad bilo kojim od ovih duhova mora negovati svoje vrline; ali pažljivo izbegavati svoje greške i na taj način ih osvajajući na svom terenu.

 

 

Adam je po stvaranju bio u potpunoj saglasnosti sa tim stvorenjima, jer je, sastavljen od onoga što je bilo najčistije u četiri elementa, sadržavao u sebi savršenstva ova četiri elementa, i bio njihov prirodni kralj. Ali pošto je zbog svog greha bio bačen u izlučevine elemenata, više nije postojala harmonija između njega,koji je postao nečist I grub, i ove fine i eterične supstance. Abbe zatim daje recept kojim se može popraviti rezultirajuće stanje stvari i obnoviti drevna korespondencija.

Da bismo postigli ovaj cilj,uspostavili ponovu harmoniju, moramo pročistiti i uzdići element vatre koji je u nama. Sve što je potrebno je da se vatra sveta koncentriše pomoću konkavnih ogledala, u staklenoj kugli. Tada će se u globusu formirati solarni prah, koji se, nakon što se očisti od dodatka drugih elemenata, u vrlo kratkom vremenu se pretvara u način uzdizanja vatre koja je u nama, i čini nas, da tako kažemo, magične prirode

 

Silfe,patuljci  i nimfe su više upoznati s čovekom nego što su salamanderi, zbog njihovog kraćeg trajanja života, i stoga je lakše doći u dodir s njima. Da bismo izvršili obnovu našeg carstva preko silfova, patuljaka ili nimfa, moramo zatvoriti čašu punu vazduha, zemlje ili vode, i izložiti je suncu mesec dana, na kraju tog perioda, njegovi različiti elementi moraju razdvojiti prema nauci. Ovaj proces je najlakši u slučaju vode i zemlje.

 

Eliphas Levi, se takođe bavio elementalima I kaže da svako ko želi da pokori elementale mora prvo da prođe četiri iskušenje antičke inicijacije; ali kako originalni izvori nisu više dostupni., oni se moraju zameniti. Tako onaj koji bi kontrolisao silfove mora bez straha hodati na ivici provalije, onaj ko bi pobedio služenje salamandera mora zauzeti svoje mesto u zgradi koja gori..

 

U srednjem veku se mnogo praktikovala evokacija i egzorcizam elementarnih duhova, pri čemu je kristal bio omiljeno sredstvo evociranja.Egzorcizam zemlje se izvodi disanjem, prskanjem vode i paljenjem tamjana i ponavljanjem formule molitve gnomima.

Vazduh se isteruje disanjem prema četiri kardinalne tačke, i molitvom vazdušnim elementima (silfima).

S druge strane paljenje soli, tamjana, sumpora, kamfora i bele smole u ​​vatru proglašava se delotvornim u egzorcizmu tog elementa.

 

U slučaju vode, disanja i polaganja ruku, treba se pridržavati ponavljanja formula, mešanja soli i pepela tamjana i drugih ceremonija. U svakom slučaju, posebna posvećenja četiri elementa je osnovni i suštinski dio postupka.

 

Kao što je rečeno, moguće je da ljudsko biće dodeli besmrtnost elementarnom duhu ceremonijom braka. Ali to se ne dešava uvek; ponekad je slučaj obrnuto, da elementali dele svoju smrtnost sa svojim ljudskim partnerom. Prema pisanju Comte de Gabalis,čini se da je stvar izbora da li čovek daje svoju besmrtnost svom eteričnom partneru, ili da li on učestvuje u njenoj smrtnoj prirodi; jer je u tome sugerisano da bi oni koji nisu bili predodređeni za večnu sreću dobro postupili kada bi se venčali sa elementalnom, i poštedeli sebe večnih muka..

 

U literaturi, postoje  bezbrojne priče se odnose na to kako su muškarci rizikovali i izgubili svoju besmrtnost tako što su ostvarili bračnu zajednicu sa silfom ili undinom. Po nekima se veruje da među ovim bićima ima bezbroj stepeni, najviši koji podsećaju na najniže anđele, dok se najniži često mogu zamenjuju sa demonima, što, naravno, nisu.

Pan, na primer, bio je prvi i najstariji od nimfa. Artur Edvard Vajte smatra da su „anđeli“ koji su evocirani u srednjovjekovnoj magiji, kao i „đavoli“ subote, bili viši ili niži elementali.

Drugi okultni istraživač primećuju u folkolornim predanjima sličnost sa pokorenim elementarnim duhom. Čak i poznati poltergeist, u kojem ne pokazuje  svoj identitet kao duh preminule osobe, može se smatrati ispravnim kao elementarnim.

Teozofi ,pak,koriste reč „elementarni“ u drugom smislu, da označe „astralne ostatke“-školjke,onog koji je živeo zli život na zemlji, i koji ne želi da napusti mesto svojih zadovoljstava. Neki okultisti, opet,smatraju d- „elementarni“ zaista označava pod-ljudsko biće, verovatno identično elementarnom duhu, ali mentalnog i moralnog statusa znatno nižeg od ljudskog bića..

PRAYER OF THE SALAMANDERS

Immortal, Eternal, Ineffable and Sacred Father of all things, Thou who art borne upon the ceaselessly-rolling chariot of the ever-turning worlds. Thou Ruler of the Etherial Countries where the Throne of Thy power is raised, from the summit whereof Thy formidable eyes discover all thing, and Thine excellent and holy ears hear all things. Hearken unto Thy children whom Thou hast loved from the birth of time; for Thy golden, mighty, and eternal Majesty shines above the world and above the firmament of the Stars. Thou art exalted above them, O radiant Fire. There Thou kindlest Thyself and maintainest Thyself by Thine own Splendour, and there go forth from Thine Eternal Essence inexhaustible streams of Light which nourish Thine infinite Spirit. Thine Infinite Spirit produces all things and causes the inexhaustible treasure of matter, which can never fail in that generation which forever environs it, because of the forms without number wherewith it is pregnant and wherewitlt Thou in the beginning didst fill it. From this Thy Spirit, likewise, are born those Holy Kings who stand about Thy Throne, and who compose Thy court, O Uniserval Father! O Thou Unique God! O Father of mortal and immortal Saints! Thou hast in particular created Powers which are marvellously like unto Thine Eternal Thought, and unto Thine Adorable Essence. Thou hadst set them higher than the Angels who announce to the world Thy Will. Lastly Thou hast created in the Elements a third rank of Sovereigns. Our continual exercises is to praise Thee and and to worship Thy Will. We burn with desire to possess Thee, O Fahter, O Mother, who art tenderest of Mothers, O wonderful exemplar of the sentiments and tenderness of Mothers, O Son, the flower of all Sons, O Form of all Forms, Thou Soul, Spirit, Harmony and Number of all things! “

Molitva Salamanderima-Vilaris Conte de Gabaris-Discoursis of secret science-Abbé N. Montfaucon de Villars

 

Fejsbuk Komentari
Baner

OSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo vas unesite vaše ime ovde