Aura se opisuje kao emanacija koja je uglavnom nevidljiva ljudskom vidu. Zapise o ljudskoj Auri, nalazimo još u biblijskim spisima kao jarko svetlo koje sija oko Mojsija, u koje deca Izraela nisu mogla da gledaju,kada je sišao sa planine, noseći kamene table na kojima su bile uklesani Deset zapovesti.

Auru susrećemo I u preobraženju Hrista, kada je njegova haljina sijala tako jako da je niko ne zemlji nije mogao izbeleti.Pronalazimo je u viziji Sv.Pavla,u vreme njegovog preobraćenja,u slikama hramova širom sveta,u Egiptu,Grčkoj,Meksiku,u hrišćanskoj umetnosti,u srednjevekovnom slikarstvu gde su predstavljene aurine boje oko osoba,u krunama i karakterističnim haljinama kraljeva drevne antike, govori se da je simbol Aure oko glave svetaca I svetih likova predstavljen na portretima u vidu  oreola ili nimibusa koji, zapravo , predstavljaju Auru.

Okultna literatura predstavlja prvi put Auru u delima Paracelzijusa, spominje je u 16. Veku opisujući Auru sledećim terminima: „Životna sila nije zatvorena u čoveku, već se zrači oko njega kao svetlosna sfera, U ovim polu-prirodnim zracima mašta čoveka može proizvesti zdrave ili morbidne efekte, može otrovati suštinu života i prouzrokovati bolesti ili ga može pročistiti nakon što je postala nečista, i vratiti zdravlje….“


Prema ezoteričnim učenjima neki od elemenata koji sačinjavaju Auru su projektovani iz tela,drugi iz astralnih principa, a opet ,pojedini delovi iz viših duhovnih principa povezanih sa Jastvom ili Egom.Važno je napomenuti da savremena naučna istraživanja kao I pojedini aparati koji se bave “čitanjem Aure” bave se očitavanjem telesne komponente Aure ,iako se možda kod korisnika stiče pogrešan utisak da se radi I o duhovnoj komponenti.

Pre nego razjasnimo o čemu je reč, .pogledajmo koje su to,prema okultnoj definiciji, delikantne nijanse u Auri od kojih je sastavljena.

Prva Aura zdravlja-koja se sastoji od ogromnog broja ravnih linija koje zrače ravnomerno u svim pravcima,ona je gotovo bezbojne nijanse.

Druga Aura-vitalna aura-za koju se smatra da je u izvesnoj meri pod kontrolom volje,delikatne ružista nijanse je I smatra se da cirkuliše unutar astralnog tela.

Treća Aura je zanimljivo polje manifestacije  u kojoj se izražava svaka promena raspoloženja,svako osećanje I svaka želja,I ove emanacije utiču na boju aure.

Četvrta Aura je ,za razliku ,od trećeg polja,nepromenljiva I sadrži zapise o prošlim životima.

 

Peta Aura je specifično polje kompletne Aure koju čak ne mogu videti ni najbolji praktikanti čitanja Aure  Smatra se da je ovo polje moguće videti samo onda kada svojom brilijantnošću nadmašuje sve ostale komponente Aure I to u slučaju kada je duhovna priroda najsnažniji faktor.Upravo je ovo polje predmet izučavanja okultne I ezoterične literature ,ali I segment čije postojanje ni dan danas nije objasnila nauka.

 

Istraživanje koje je podiglo priličnu prašinu u medijima,jeste obavljeno u Japanu,gde su nedavno, istraživaći dokazali da telo zaista zrači svetlošću.Ogled je obavljen u zamračenoj sobi, tako što čovek sedi ispred veoma osetljive kamere.Slika  koja se prikazuje na ekranu u susednoj sobi je pokazala vidljivo svetlo koje emituje telo čoveka, naročito u predelu lica I vrata.Ustanovljeno je da je najslabijeg intenziteta  ujutro,,a najvećeg oko podneva Zračenje koje nije infracrveno,već vidljiva svetlost ,može biti povezano sa metaboličkim procesima.

Zdravstvenoj komponenti Aure koja je klasifikovana kao prva Aura potvrđena je naučnim ogledima,u kojima naše telo generiše infracrveno zračenje koje stvara gradijent toplote oko nas.Zajedno sa znojem I drugim hemijskim reakcijama na telu stvara se polje pozitivnih jona,dok stvaranjem zvučnih artikulacija,takođe, dolazi do pulsiranja u vidu talasa oko tela.

Osim ovih polja I zračenja postoji I čitava oblast magnetnog I električnog zračenja.Energetsko polje srca je detektovano elektrokardiogramom.mozak emituje sopstvena električna polja koja se šire po celom telu.Takođe, tkiva I organi proizvode određene pulsacije I biomagnetna polja.

Elektokardiogram I elektroencefalogram kao tradicionalni zapisi sada se dopunjuju biomagnetskim zapisima.Na institutu Hertmath je sprovedeno istraživanje gde je dokazano da se frekfencije srca ili mozga neke osobe mogu pratiti na tri ili četiri metra od osobe.Ovo praćenje je bilo ograničeno samo osetljivošću instrumenata.Ćinjenica je da je zdravstena komponenta aure itekako naučno dokazana I da savremeni oblik tehničkog “čitanja Aure” predstavlja zdravstvenu komponentu.

Kirlijanova fotografija nastala 1939 .je pionir u očitavanju Aure oko objekta, I iako I sama podstaknuta zdravstevnom komponentom ,može predstavljati duhovni odraz bića ili objekta koji se fotografiše jer razni metabolički procesi utiču I na duhovno stanje kao što je umiranje.

Ali ono što ostaje pitanje ,koje je za sada dokazano samo u japanskom eksperimentu ,jeste,da li su I duhovne komponente Aure podložne naučnoj verifikaciji ili čak I jedna vrsta ljudske percepcije uma koja može biti I sopstvena prevara.

Tehnike očitavanja Aure

Za početak ,podsetimo se nekih uobičajenih tehnika gledanja I čitanja Aure ,specifičnih u okultnoj I ezoteričnoj literaturi.

Gledajte u svoju ruku ili drugu osobu ili ruke druge osobe. Dok se usredsređujete na osobu, spustite pogled i obratite pažnju na vaš periferni vid i granicu oko lica ili ruke koje gledate. Dok spustate pogled, vaša vizija može postati raznolika. Možete početi da primećujete distorziju u svom vidnom polju ,trake svetlosti ili boje oko vašeg objekta. Obratite pažnju na one promene koje mogu započeti opasno suptilnim vizuelnim informacijama.

Drugi način da se praktikuje pomoć trljanja ruku ,ne vizije već je stvar u tome je da upotrebite svoje ruke. Trljajte ih kratko koliko bi ih mogli zagrejati i energizirati . Zatim ih razdvojite i držite ih na malojudaljnosti od drugih, dlanova okrenutih ka unutra. Onda se opustite, ili čak zatvorite oči, i fokusirajte se na osećaj u Vašim rukama. Polako pomerajte jednu ruku, a zatim drugu ruku. Obratite pažnju na senzacije koje doživljavate u vašim rukama,neki ljudi osete pritisak ,neki lakoću ,neki toplotu a neki hladnoću.

Percepcija našeg uma

 

Nauka I naučna istraživanja jesu dokazala činjenicu je da je ljudsko oko osetljivo na polarizaciju svetla ,I može delovati kao svetlosni I magnetni receptor.Pronađeni su specifični živci u oku koji šalju signale kada se magnet približi oku. Činjenica je da kada razmatramo vidljivost Aure,zamislivo je da naše telo može da vidi ,na određenom nivou promene u elektro magnetnom polju oko drugog tela,kroz oči ,ako te interakcije postoje daleko ispod svesne percepcije.

No, tu se postavlja jedan problem koji se tiče činjenice da ono što ne vidimo mi nismo naučili da prepoznamo,ili ne prepoznajemo ono što ne smatramo da postoji.

Kada je pleme Pigmeja odvedeno iz džungle na ravnicu  oni su umesto bivola na daljini, konstatovali da su to mravi,jer nikada do tada u džungli nisu videli dubinu na toj skali.Jednostavno nisu imali dubinu vida na toj skali.Upravo zbog ove činjenice može se desiti da je svetlost koju vidimo raznim tehnikama,na drugoj osobi,naša projektovana Aura,ili Aura nekog drugog ali Aura kao rezultat projekcije našeg sopstvenog uma I percepcije

Naučnici I skeptici predlažu mogučnost da percepcija Aure može biti rezultat umora u očima ili posledica vizuelnih iluzija.Takođe, dobro je poznato da spoljašnji svet ne percipiramo samo snimanjem tog istog sveta.Naš um ispunjava veliki deo te percepcije.Ako vidimo određeni sjaj oko nekoga to može biti nešto što se dešava u našem umu ili svesti.Konfuzija se može pojačati činjenicom da se često dešava da Auri vidimo baš onde gde je nauka potvrdila postajanje energetskih polja.Dakle, to ne mora biti duhovna komponenta Aure.

 

Postoje fizičke I energetske vibracije u kojima živimo ceo svoj život.Iako ezotericna literature obiluje metodama za čitanje Aure ,činjenica je da se posle ovoga vredi zapitati koliki udeo u toj percepciji ima naš um .Tradicionalna drevna istočnjačka medicina dobro shvata I razume koncept Aure.Ove duhovne prakse su usmerene na ispravljanje duhovnih komponenti Aure,preko kojih se vrši uticaj I na zdravstvenu.Takođe, I okultna literature ali društva ,u svojim učenjima sadrže razne tehnike koje krož prakse jačanja,čišćenja ali I uravnoteženja Aure ujedinuju makro I mikrokosmos.

Fejsbuk Komentari
Baner

OSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo vas unesite vaše ime ovde