Autor Tau Zostrijan 

Radiestezija je bila jedan od osnovnih metoda dijagnostifikovanja i pomoći pri lečenju u zapadnoj ezoteriji. Kod nas postoji dosta radiestezista, kao i knjiga koje su napisali, tako da je ovo prilika da odemo korak dalje i predstavimo radiesteziju i u svetlu u kojem se ona koristi, a koje nije toliko poznato ovde.

 

Smatra se da postoji 5 univerzalnih energetskih polarnosti:

  1. Magnetizam Severnog i Južnog pola.
  2. Dia i paramagnetizam. To je prirodna sila koja se približava ili se udaljava od magnetnog polja Severnog i Južnog pola
  3. Pozitivno i negativna električni polariteti, koji se odledaju od polarizacije u elektonskim uredjajima, pa sve do katjona i anjona.
  4. Elektroi provodnici i elektro izolatori.
  5. Magnetizam i elektricit

 

Radiestezija je tako kombinacija nauke, dakle dejstva atoma i molekula kao svojevrsnih elektro-magnetnih generatora, kombinovano sa vitalnom silom dia i paramagnetizma. Na to se dodaje uticaj Zemlje kao ogromne i samopuneće baterije, uticaja iz atmosfere preko takozvanih Šumanovih talasa koji su po frekvenciji bliski moždanim talasima čineći nas tako poput sundjera u činiji sa želeom. Pri čemu je žele u činiji zapravo atmosfera a mi bića na koja atmosfera utiče. Kada se zatrese žele u činiji zatrese se i žele u sundjeru.

Cilj radiestezije nije samo da detektujemo štetna zračenja i da tako nama obezbedimo stambeni prostor pogodan za život i zdravlje, već i da iscelimo zemlju i tu se otkrića nekih ezoteričnih radiestezista veoma poklapaju sa istraživanjima Viktora Šaubergera čije su se knjige pojavile u prevodu i kod nas i koje su apsolutno preporučljive, tako da vam savetujem da ih uzmete i pročitate. Drevni  narodi su znali za takav odnos sa zemljom, to je jedna od tajni primene antičkih megalita i piramida postavljanih takoda se postigne maksimalno bogat rod useva.

Drevni narodi su znali i da je geomagnetsko polje planete bitno za opstanak života na zemlji. Deo isceljivanja zemlje jeste i postavljanje kristala i poludragog kamenja na odredjene tačke moći, kojima se planeta čisti i štiti. Mnogo kasnije to isto je počeo da radi i Marko Pogačnik. Više o tome govorim na predavanjima o kristalima i njihovoj upotrebi u vibracionoj medicini, čega je i radiestezija deo.

U takvom, ezoteričnom, pristupu radiesteziji nakon detekcija po ljude toksičnih energija radiestezisti se uče kako da se zaštite i čiste preko obrednog kupanja i korištenja znaka krsta. Takođe, postoji i protokol za radiestezijsku proveru unutrašnjih organa i energetskog stanja organizma koji se radi najmanje jednom nedeljno o čemu će u tekstu kasnije biti više reči. Obično ta toksična energija, ona koja se nalazi na sferi suprotnoj od trenutne pozicije Sunca, jeste ona energije na kojoj se zasniva najveći deo radiestezijskog rada. Ta energija je česta kod mesta i predmeta vezanih za bačene kletve, na primer merenja egipatskih grobnica i mesta gde su mumije je pokazala veliku koncentrciju takve zadržane energije.

Znak krsta 

Znak krsta se koristi zato što je ezoterična radiestezija deo zapadne ezoterične tradicije koja se zasniva na Hristovoj Svesti, a delom i na gnostičkim i apokrifnim jevanđeljima. Bitan deo učenja tih jevanđelja, naročito onog po Apostolu Tomi, koje je apokrifno, ali nije i uvršteno u Novi Zavet.Tu se insistira na vatri.

Pier Francesco Sacchi, called Il Pavese (1485-1528). Italian Renaissance painter. Christ on the cross, the Three Marys on mourning by John and the Donor or Patron, 1514. Gemaldegalerie. Berlin. Germany.

Po tom tumačenju ispod krsta stoje tri Marije, koje su po Bibliji prisustvovale raspeću Isusovom, čineči tako trougao koji je portal kojim se po silasku sa krsta Isus spušta u podzemlje, gde je po Bibliji proveo 3 dana. Inače ime Marija se odnosi na more, na bezgranično, a u ovom slučaju na beskonačni okean ljubavi. Pre nego se vrati na zemlju Hrist se u podzemlju sjedini sa Sofijom, Mudrošću.

Dan pedesetice ispunjenje Vaskrsnuća 

Za ezoteričnu radiesteziju naročito je bitan Dan Pedesetice koji je ispunjenje Vaskrsnuća. Na taj dan Hristovo „Ja Jesam“ aktivira vatreno „Ja Jesam “ iznad naših glava i dešava se misterija Svetog Duha i astralno telo se preobražava u „Ja Jesam“ duhovnu svesnost preko razvoja duhovnog Sopstva koje je povezano sa božanskom Sofijom.

Dva polariteta su se tako izjednačila, a Dan Pedesetice tako označava da se čovek, poput biljaka koje izrastajući ka suncu daju prelepe cvetove, u svom stremljenju ka Hristu „rascvetao“ u vatreni cvet sjedinjenja sa Hristovom svešću i to je „Put slave“ drevnih misterija.

To je misterija žene, pošto je prva koja je imala iskustvo Vaskrslog Hrista bila Marija Magdalena koja je dobila razvijeno čulo kojim je opazila eteričko telo Hrista koje se sjedinilo sa eteričkim telom planete.

Radiestezijski mi upoznajemo energije oko nas, ali te energije planete su i u nama. Podela na četiri etra koju je postavio kiparski mistik Daskalaos, poznat po mnogim čudima, dobro objašnjava tu sinergiju izmedju suptilnih tela planete i čoveka. On je naime opisao četiri kvaliteta životne sile, eteričnog, kao osećajni etar kojim se oseća u telu, oblikujući koji omogućuje da se stvaraju oblici, daju boje i sl, kinetički etar kojim se pomera vitalna energija u telu, te stvarajući etar kojim se ispoljavaju živa bića na fizičkom planu i koji je rezervisan samo za andjeoska bića.

Različite energije sa kojima radiestezist radi, a one su pobrojane po bojama i ima ih dvanaest, smeštaju se u psihičke centre na telu, iznad glave i ispod nogu. Centar koji je povezan sa kontaktom sa anđelima i koji se nalazi odmah iznad glave, na primer, ultraljubičaste boje.

Kompletna misterija se prenosi na ljudsko telo i na njegove delove na koje se preslikava božanska misterija. Ljudsko telo tako postaje ogledalo Kosmosa, isceljujući svet mi isceljujemo i sebe. Isceljenje zemlje je tako isceljenje i nas i kreiranje božanske matrice po kojoj je svet stvoren u našem telu. To je misterija koja ujedinjuje zapad i istok i radiestezija tu ima značajan deo kao oruđe koje pomaže da se to izvede, delom i zbog toga što se energije sa kojima radiestezista uči da radi povezuju sa tačkama na telu koje se povezuju sa odgovarajučim tačkama božanske matrice.

To u praksi znači da se odredjuje koja od 12 boja, tj vrsta zračenja dominira kod neke osobe. Ako radiestezist to radi za sebe on koristi levi dlan kao antenu a desnom iznad dlana drži visak.

Tradicionalno se koriste viskovi koji imaju različite boje kanapa na kojima se nalaze, visak koji kreće da se odkreće na određeni način po boji kanapa sugeriše koja je boja, tj energija koju boja označava, dominantna. Kad se odredi boja ona se proverava tako što se levi dlan okrene na dole i onda se iznad njega proverava kretanje viska koje će ili potvrditi ili negirati da je baš ta energija u pitanju.

U slučaju žena koristi se desni dlan kao antena, zato što se smatra da je polaritet kod žena obrnut, ali u slučaju menstruacionog ciklusa kod žena se najčešće obrće polaritet i isti je kao kod muškarca. Sličan način se primenjuje i da se odredi stanje pojedinih organa, samo što se onda kao antena leva ruka, kod žena desna, usmeri na deo tela, a meri se preko desne ruke.

 

Drugi način, u slučaju da je pacijent u krevetu, je da se po delovima ruke koji odgovaraju organima viskom dijagnostifikuje vrsta energije koja dominira u tom organu.

Nakon dijagnoze može se davati terapija, tradicionalno je to bio homeopatski lek, ali su postojali i drugi oblici lečenja. Ja povremeno držim predavanja o hrišćanskom isceljenju koje je primenjivano u nekim gnostičkim zajednicama i koje uključuje ne samo molitve već i kristale i druga sredstva, a radiestezija je kao pomoćno sredstvo ne samo veoma kompatibilna sa time, već je postala i deo toga.

 

Fejsbuk Komentari
Baner

OSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo vas unesite vaše ime ovde