Istorijski gledano rituali pročišćenja bili su važan deo tradicijie i kulture svih naroda.Možemo da pretpostavimo da je takav odnos prema pročišćenju sa vodom,za ranog čoveka,bio prevashodno jedan od bitnog načina borbe sa bolestima ,s obzirom na nivo medicinskog razvoja i da je kasnije iz sujevernih oblika prešao u neophodni deo ceremonija i rituala.Najraniji oblici rituala sa vodom javljaju se kod Egipćana pri cemu se ritual pročišćenja obavlja sipnjem vode preko glave pojedinca.To nam pokazuje i jedina preostala ilustracije iz osamneaste dinastije na kojoj se voda koristi kao pročišćujuće sredstvo posipanjem sveštnika i sveštenice u pre ulaska u hram.Veliki uticaj ritualno pročišćenje je ostavilo na kasniji period elizinistčkih misterija Grčke ,ali i Rima.

„Zbog toga je tamjan život u meni.
Pomešao sam ga sa vodom … “
-Jevanđelje Egipćana (120-150AD)

Nekoliko misterioznih tradicija širom sveta svetova preuzelo je ideju o prečišćavanju kroz čin prskanja vodom ili kupanja.Ovi rituali su kasnije uticali na judaizam ali i rano hrišćanstvo.

Mikvah Ili Mikveh predstavlja kolekcinoranu prirodnu vodu koj se u judaiymu koristi za svrhe ritualnoh potapanja ,radi postizanja ritualne čistote.Ovaj čin se nikako ne sme poistovetiti sa higijenskim održavanjem čistoće tela ,a sada ćemo viddeti i zašto.

Ne postoje pisani ,ni arheološki izvori koji govore o postojanju Mikvaha pre prvog veka nove ere,Od tada on se može naći po celoj Izraelskoj zemlji i njenim dijasporama.

Tradicionalni načini izgradnje Mikvaha se zasnivaju na onim navedenim u rabinskoj literaturi.Prema ovim pravilima Mikvah mora biti povezan sa isključivo prirodnim izvorštem vode,pa se tako može snadbevati vodom iz reka,jezera,bunara,u slučaju nedostatka istih mogu postojati i izvorišta od snega,leda,kišnice.Mikvah mora sadržati dovoljno vode da pokrije celokupno telo osobe.

Tradicionalno Mikvah su koristili muškarci i žene,da se nakon rayličitih događaja obnovi čistoća rituala u skladu sa propisima Tore i rabinske literature.Kao npr,posle, emisije semena bilo normalne seksualne aktivnosti,ili noćne,nakon kontakta sa lešom ili grobom,nakon ritualnih obreda slanja koze za Azazela,Nakon obavljanja rituala Crvene junice,nakon menstruacije žene,za rituale konveryije u judazam,ili za rituale pripreme pokojnika za pokop.

Možda ove odluke o potapanju i pročišćenju deluju pomalo ćudno,ali rabin Kaplan povezuje oblike nečistoće sa narativom na početku biblijske Geneze(Postanja)Prema Genezi Adam I E va su jedući plodove doveli smrt u svet.Većina ovih opisanih radnji koje nakon toga preporučuju kupanje u Mikvahu jesu na nekinačin oblik nečistoće i odnosi se na neku vrstu smrti.Onaj ko dodje u dodir sa nekim od oblika ove smrti mora se potopiti u vodu koja je opisana u Postanju kao izlivanje iz Edenskog vrta-izvor života,kako bi se oćistio od ovog kontakta sa smrću i produžetka greha.

U hrišćanstvu ritualni čin krštenja polivanjem vodom ,smatra se simboličnim načinom otklanjanja greha,ali je za razliku od ranog hrišćanstva gde je ovaj koncept i simbolika vode bio prisutan, u kasnijem periodu prihvaćen je koncept gde se činom blagoslova od strane sveštenih lica,voda moze koristiti za čišćenje ali i zaštitu od zlonamernih sila.Mnogi rituali i posvećenje vode u rimokatoličkoj crkvi koegzistiraju sa egzorcizmom.

U novije vreme rituale kupanja i prskanja vodom usvojile su i mnoge autohtone kulture u Južnoj Americi ,koje su sa dolaskom katolicizma i afričkih robova potpuno preoblikovale koncept rada.Tako mnogi praktičari Santeri koriste Florida vodu u svojim ritualima,jedni veruju da se može koristiti samo za ritualno kupanje,dok drugi je ,pak ,koriste za prskanje i proterivanje zlih duhova,O načinu pročišćenja i posvećenja hramsog prostora,oltara,prostora za meditaciju uz upotrebu vode..naknadno

Fejsbuk Komentari
Baner

OSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo vas unesite vaše ime ovde