Gotovo da ne postoji interesent za ezoteriju I okultizam koji nije upućen u primarno poznavanje elemenata I njihove primene u ezoterijskom I okultnom radu.Ovde moram naglasiti da je ujedinjenje četiri osnovna elementa sa duhom ,u različitim učenjima,tradicijama I okultnoj literaturi, različito I predstavljeno-od rada sa njima kroz mentalni rad, do fizičkih manifestacija I upotrebe elemenata u dodiru sa stvarnom njihovom fizičkom konzistencijom.

 

Tattva simboli

Počnimo sa Tattva simbolima koji se najčešće pominju u okultnoj I magijskoj literuaturi I koji za razliku od drugih sistema,ne podrazumevaju rad sa fizičkom koenzistencijom samih elemenata,pravom zemljom ili vodom,već su simbolima prikazani kreativni principi SVEGA ŠTO POSTOJI I od kojih su sastavljeni svi svetovi.

Tattva sistem je razvijen u indijskoj jogi negde oko 700 god p.n.e I opšti način opisivanja ovih simbola jeste da su oni delovi Prane ,vitalne životne energije koja teče u mikro I makrokosmosu.

Tattva je uvedena u zapadno ezoterijsko društvo kroz Teozofsko društvo,ali se njihovo pominanje u ezoteričnoj literaturi vrši u romanu ,Zanoni, Čuvar praga okultnih misterijadok je Hermetički red „Zlatne Zore „usvojio Tattva simbole iz Teozofskog učenja,ali je eleminisao dva dodata.

Zapadna magija smatra Tattva simbole eterima povezanim sa pet čula,koji se izvode iz prane I kruže od Sunca oko Zemlje, od izlaska do zalaska Sunca. U osnovi postoji 5 različitih Tattvi koje se odnose na pet elemenata prirode.

Ti su elementi svemir / nebo (Akasha), vatra (Tejas), vetar / vazduh (Vayu), mesec / voda (apas) i zemlja (Prithvi).

Svaki element ima oblik povezan s njim. Prostor – oblik jajeta, vatreni trougao, vazdušni- plavi krug, mesec – polumesec (polukrug), zemlja – žuti kvadrat.

 

 

Osnov rada sa elementima u okultnoj praksi putem Tattva simbola ,jeste rad sa simbolima koji se prilikom astralne projekcije ili meditacije na isti u posebnim ritualnim tehnikama ,koji uključuju, I pripremni rad sa kabalističkim elementima,kabalistički krst I ritual pentagrama,iscrtavaju na papiru ili parčetu kartona nakon čega se vrši ovladavanje svakim od elemenata.

Ovaj metod je predstavljen u grandioznom delu” Zlatna Zora” Izraela Regardijea u kojoj je dat veoma moćan način ovladavanjem elementima pomoću Tattva simbola.Rad sa Tattva simbolima predstavljen je u odeljku“ Vidovitost“,a sama tehnika I služi upravo za razvijanje vidovitosti I opisuje kako da napravite svoje Tattva kartice I kako ih koristiti za razvoj vidovitosti.Osnovna metoda koja se opisuje u Zlatnoj Zori jeste meditacija na karticu određenog elementa tj simbola,nakon čega se zatvore oči I poslednja slika simbola postaje jedna vrsta vrata ili portala kroz koji se moće proći.Prolaskom kroz vrata ulazi se u svet elementa koji se istražuje.

 

Kao što sam napomenula svet koji se istražuje nije fizički svet  elemenata, već kreativni svet svega što postoji.Dobar primer za razmatranje tattvičke plime jeste posvećenje elementarnog oružja .

Tabelarni prikaz svetova je pogodan početnicima za izučavanje Tarota,jer im pomaže u razumevanju istinske suštine elementa koji I jesu utkani u svaku Tarot palubu,Ji Đinga I sličnih svetova. Naravno ,proučavanjem Tattvi aspirant se upoznaje  sa silama koje direktno deluju u magijskom radu,jer  da bi došlo do adekvatne reakcije na materijalnom planu,istinska prava magija se mora odraditi na višim nivoima – astralnom planu!

 

 

 

Materijalni svet –Zemlja-Novčić-Bik-OLAM ASIAH-opipljivost

Astralni svet-Voda-Pehar-Orao-OLAM JECIRAH -skupljanje

Mentalni svet-Vatra-Štap-lav-OLAM BRIAH-Širenje

Arhetipski svet-Mač-Vazduh-Čovek-OLAM ACILUT-Pokretljivost

 

Ukupni iznos Tattvi i njihovih podtattvi koje postoje, razlikuje se ovisno o filozofskoj školi.

Samkhya (i zapadni svet Tatvi iz „Zlatne zore“) filozofija koristi sastav koji se sastoji od 25 Tattvi Iako je filozofija šeivizma priznala još više od toga, oni su dobili ukupno 36 Tattvi.

franz Bardon se takođe bavio elementima u svom delu „Inicijacija u Hermetizam“

 

Fejsbuk Komentari

OSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo vas unesite vaše ime ovde