Zanoni-roman fikcija-okultno ljubavni roman ,godina 1842.  iz viktorijanskog doba Engleska,kada je okultne literature imalo malo ,ili nimalo, predstavlja delo u kojoj je prvi put opisan Čuvar ili Stanovnik praga, koji stoji na putu svakog aspiranta magijskih misterija.Čuvar praga misterija, prema opisu predstavlja demonsku silu koja stoji kao prepreka svima onima koji započnu put magije, a na njega nisu spremni.

 

Okultist Lord Edvard.B.Liton koji je bio upućen u tajna znanja rozenkrojca  ,tu silu opisuje kao nešto što bi svakog trebalo da preplaši i vrati u normalan život,dok drugi autori navode Čuvara praga kao zbir raznih instikata i pogrešnih uverenja,ili samu Senku čoveka koju on mora savladati pre nego započne svoj okultni rad. Čuvar je veliki gospodar podzemlja,vladar Donjeg kraljevstva Sotona koji je iskušavao Hrista.On se nalazi u svim tamama i ponorima i vreba svaki deo ljudske prirode,bezopasan je sve dok se ne osporava njegova moć,ali kada se jednom krene put visina,ovu silu moramo nadvaldati ili joj podleći.U teozofskoj literaturi Helena Blavatski takođe potvrđuje da Čuvar nije fiksni entitet.U individualističkoj psihologiji ,Karla Junga,svrha rada na Senci jeste ,takođe individualizacija-očigledne su paralelne inicijacije koje kao razultat daju prevazilazenje Čuvara praga.

 

Rudolf Štajner ,tvorac Antropozofije,opisuje Čuvara praga kao stvarnu figuru koja se pojavljuje u astralnoj projekciji a koju je Liton opisao kao fikciju.Lord B.liton govori o  Čuvaru praga kao najstrašnijem čudovištu, koje je ikad video, a koje u sebi ipak sadrži mudrost bezbrojnih doba.Čuvar praga ,zapravo štiti magiju od zloupotrebe svih onih koji nisu spremni da se nose sa sopstvenim strahovima i slabostima kada uđu u polje nemerljivih moći.

Inicijacijski sistem hermetičkog reda Zlatne zore podrazumeva susret  aspiranta  sa inicijatorom koji predstavlja samog Čuvara praga.Aspirant kome je stavljen povez oko očiju dok mu inicijator blokira put mačem ,mora se odreći svih svojih strahova jer sa njima neće moći imati udela u Bogu.Aspirant mora da podigne veo koji se nalazi na pragu i mora da se suoči sa Gospodarem praga .U Zlatnoj Zori prelazak ovog portala se zapravu odigrava na prelasku iz spoljašnjeg u unutrašnji krug adepta,kao što je Izrael Regardije opisao u Ritualu portala.Osim u hermetičkom redu Zlatna Zora još nekoliko društava koristi ovaj proces tranzicije dok aspirant nastoji da prodre u dublje tajne okultnih misterija.Magijsko društvo Astrum Argentum ovaj ritual koristi na prelasku  sa Filozofus  (4 ° = 7 □) na Adept Minor (5 ° = 6 □).

 

Čitav niz magijskih tehnika,alata i veština,inicijantima u mnogim hermetičkim redovima ,zapravo služi aspirantovom usponu na Drvetu života.Čuvar praga se gledajući strukturu sefirota na Drvetu,pronalazi nakon prolaska četri donja  sefirota ,na koje ,pak,gledajući iz perspektive Tifareta ,zapravo obitava Ego,naši čulni utisci-Malkut,filteri naše podsvesti-Jesod,naše emocionalne reakcije-Netzah  i na kraju naše misli-Hod.Ova interakcija između četri sefirota nam pruža objašnjenje kako Čuvar praga dolazi u život.On predstavlja sve naše emocije,naše misli telesne funkcije koje pomažu da se izbegne bilo kakva promena u našim ličnostima.On predstavlja demonsku masku koja se oživljava da bi se oslobodili iluzija našeg ega.Sama inicijacija i susret sa Čuvarem praga predstavlja perido tranzicije ili prelaska kada naše navike,stavovi,verovanja iznenada ili postepeno izgledaju manje stabilni i konkretni nego ranije.Dolazi do sukoba sa samim sobom,i neki nikada ne uspeju da pređu ovaj prag.

 

 

A Dark Song (2017) poster CR: IFC Midnight

Sveti Anđeo Čuvar

U predformacijskoj Crkvi svaki čovek po rođenju je dobijao svog anđela i demona,za razliku od savremenih stavova da se dobija samo anđeo čuvar.Uloga anđela jeste da posreduje između neba i zemlje ,dok je demon sila koja deluje protiv božanske snage i koja će sve učiniti da odvrati čoveka od Boga.

 

Evokacijom Svetog Anđela čuvara ova ravnoteža između demona i anđela se ponovo uspostavlja.U magijskoj literaturi prvi deo Abremalin Maga iz 16 veka predstavlja prvi stepenik koji aspirant mora savladati odnosno uspostaviti kontakt.Ovaj magijski rad je kasnije postao podloga za rad okultnih društava s tim što je Alister Krouli poistovetio evokaciju Svetog Anđela čuvara sa Višim ja,a Maters je proces skratio sa 12 na šest meseci.Sam proces evokacije je filmski dočaran u ostvarenju Dark song.

 

Fejsbuk Komentari

OSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo vas unesite vaše ime ovde