U Londonu je 1887. godine započelo formiranje tajnog društva, poznatog kao Hermetički red Zlatne Zore. Njegova svrha bila je bavljenje magijom, proučavanje okultnog i tajno bavljenje paranormalnim – sve aktivnosti koje su mogle da skandalizuju pretežno hrišćansko društvo viktorijanske Engleske . Do početka veka, organizacija će među svoje članove ubrajati neke od najistaknutijih umetnika i intelektualaca današnjice, svi koji su učestvovali u ezoteričnoj praksi ritualne magije.

Međutim, mistična grupa je ubrzo izgorela. Usred unutrašnjih sukoba i frakcionalizma, Hermetički poredak Zlatne zore bio je gotovo rasformiran do 1903. Ali nasleđe tajnog društva i dalje se oseća, a relativno mala grupa danas je poznata po ogromnom učinku na neke od svojih najpoznatijih članova i zbog njegovog centralnog značaja u radu magičnih organizacija do danas. Evo njihove istinite priče.

OKULTIZAM I MASONERIJA U 19. VEKU


Iako je viktorijansko društvo bilo čuveno puritansko, bilo je duboko znatiželjno i prema mističnim aspektima ljudskog postojanja i silama koje deluju u svetu. Prema akademiku A. Batleru , „Sve vrste uglednih muškaraca i žena petljale su se u sumnjive razonode poput ritualne magije i pokušaja komunikacije sa mrtvima“. Batlerova knjiga, „Viktorijanski okultizam i stvaranje moderne magije ,“ navodi komunikaciju sa anđelima, međuplanetarna putovanja, mistično isceljenje i, u retkim prilikama, sposobnost nanošenja telesnih povreda drugima kao željeni ishod za magijsku praksu. Ali češće od ovih ekscentričnih nada bilo je nešto što više odgovara stereotipnom pogledu na viktorijansko društvo – potrebi za duhovnim napretkom.

„Muškarci i žene širom Britanije pridružili su se magičnim društvima u pokušaju da evoluiraju u svoje„ pravo ja “, kaže Batler. „Oni su verovali da je drevna mudrost vekovima prenošena kabalističkim, hermetičkim, alhemijskim i okultnim izvorima, a ključ je bio da pojedinci dobiju pristup svojim božanskim bićima“.

Novi napredak u metafizici i osvanuće čovekovog shvatanja evolucije pozvali su na novu ocenu religiozne ortodoksije koja je, iako nije bila skeptična u sekularnom smislu, pozvala na ekscentričnija, manje konvencionalna istraživanja duhovnosti. Teozofsko društvo i praktičari masonerije dugo su pokušavali da unaprede duhovni razvoj članova baveći se mističnim simbolima i ritualima, prefigurišući aktivnosti magičnih društava poput Zlatne zore.

OTKRIĆE RUKOPISA ŠIFRE

Hermetički red Zlatne Zore svoje poreklo duguje jedinstvenom tekstu – misterioznim rukopisima Šifra. Ovaj svežanj kodiranih zapisa crnim mastilom na pamučnom papiru od 56 folija imao je vodeni žig 1809. godine, prema Telemagic Biblioteci  . O poreklu Šifri raspravlja se otkako su izašli na videlo sredinom 1880-ih. U vreme kada su ezoterični tekstovi bili retki, a mnoge knjige su i dalje bile štampane u malim količinama i uvezane rukom, bilo je uobičajeno da se dokumenti dele među istomišljenicima iz istih grupa i društava. Kao takav, stvarni autor Šifri još uvek nije poznat, ali oni su došli u posed jednog Vilijama Vina Vestcotta, masona i člana Društva Rozenkrojca u Angliji – ezoterična hrišćanska grupa koja je praktikovala mistične rituale – sa sedištem u Varvišireu u Engleskoj, koji je inače danju radio kao mrtvozornik. Vestcott, koji će kasnije postati jedan od osnivača Hermetičkog reda Zlatne zore, tvrdio je da je primio šifre od vlč . AFA Voodford, prema „The Hermetic Order of the Golden Davn“ u Britaniji , kolega mason dobio ih je od masonskog učenjaka Kenet-a RH Mackenzie-a.

Vestcott je krenuo u dekodiranje  šifri, koje su napisane na engleskom, ali su kodirane s desna na levo, koristeći jednostavni kriptogram zasnovan na Poligrafiji Johanesa Tritemiusa , prema Hermetičkoj biblioteci .

OSNIVANJE ZLATNE ZORE


Vilijam Vin Vestcott (na slici) dešifrovao je Šifrovane rukopise 1887. godine, a otkriveni radovi su skeletni opisi skupa magijskih rituala i okultnih učenja sastavljeni iz širokog spektra mističnih izvora, uključujući Kabalu, tarot i aspekte alhemije. Prema BRANCH-u , Vestcott je svoja otkrića podelio sa još dvojicom zidara – Vilijamom Robert Vudmanom , policijskim hirurgom koji je, poput Vestcott-a, bio član „Društva Rozenkrojca“ u Angliji, i Samuelom Liddell-om „MacGregor“ Maters-om , članom mnogih masonskih grupa koje su predavale o ezoteričnim sistemima mišljenja.

Radeći zajedno, Vestcott, Vudman i Maters su od dekodiranih Šifri počeli da grade začetke Hermetičkog poretka Zlatne zore, radeći rituale i mistična učenja koja je Vestcott otkrio u nastavni plan i program za duhovno usavršavanje i učenje ritualne magije, kao kao i proučavanje magijske filozofije. Rituali gatanja, poput proricanja tarot karata i astrologije, kombinovani su sa magijskim obredima koji su navodno omogućavali kontakt sa natprirodnim bićima i mrtvima, „sintetišući već postojeće magijske tradicije i stvarajući savremeni magijski sistem“, prema A. Batleru .

12. februara 1888. Vestcott, Vudman i Maters potpisali su „obećanja vernosti“ svom novom poretku, Zlatnoj zori, postavši tako članovi osnivači.

NEISTRAŽEN SLUČAJ ANE SPRENGEL

Irish nationalist politician and editor of the Land League newspaper ‘United Ireland’ William O’Brien (1852 – 1928). He founded the agrarian United Irish League in 1898. (Photo by Ernest H. Mills/Getty Images)

 

 

Potencijalni novi članovi Hermetičkog reda Zlatne zore regrutovani su od usta do usta, prema BRANCH-u , putem već postojećih okultnih mreža i veza koje su već uspostavljene preko masonskih loža, mada se novo tajno društvo oglašavalo i za članove u teozofskom časopisu  Lucifer .

Iako poreklo Šifrovanih  rukopisa naizgled nije bilo provereno – i zaista postoje glasine da je delo stvaralaštvo jednog od okultista od koga je Vilijam Vinn Vestcott tvrdio da ga je dobio ili je to falsifikat samog Vestcotta – postojao je jedan detalj koji je navodno dao legitimitet Šiframa u očima potencijalnih novih okultističkih regruta. Prema Heterodokologi-u , Vestcott je tvrdio da je među stranicama Šifri pronašao adresu jedne Gospođice Ana Sprengel iz Štutgarta, koja je govorila o magičnom identitetu žene i njenoj pripadnosti dobro uspostavljenoj lozi rozenkrojcerskih mistika u Nemačkoj. U belešci se Sprengel odnosio kao „ Sapiens Dominabitur Astris, „- ili„ mudri među zvezdama „- i„ poglavica među članovima zlatnog dammerunga „- ili„ Zlatne zore „. Vestcott je tvrdio da su on, Villiam Robert Vudman i Samuel, bili u kontaktu sa Sprengelom. Maters je dobio pravo da vodi britansku verziju naloga, a sama Sprengel je navodno zakupila prvi hram Zlatne zore u Engleskoj.

Međutim, nikada nisu pronađeni dokazi o postojanju gospođe Sprengel, a mnogi kritičari tvrde da je ta slika kreacija samog Vestcotta.

STRUKTURA I UČENJA ZLATNE ZORE


Članove Hermetičkog reda Zlatne zore „prvenstveno su zanimale magijska filozofija i tradicionalna ritualna praksa za unapređenje duha pojedinca“, navodi BRANCH , koji objašnjava da se nastavni plan i program koji su kreirali Viljam Vinn Vestcott i njegove kolege osnivači uglavnom bavio vodeći članove kroz „naučno proučavanje simbola i rituala koji bi im pomogli da prirodnom magijom dostignu viši nivo duhovnog bića“.

Spoljni poredak obuhvatao je prva tri nivoa kurikuluma. Fokusirajući se na upotrebu tarota i druge oblike proricanja poput geomantije opisane u Šiframa , upućeni  su naučeni da koriste ove alate za duhovni razvoj, dok je svaki nivo takođe uključivao detaljno proučavanje simboličkog značenja i „metafizičkog karaktera“ svaki klasični element – zemlja, vazduh, vatra i voda, svaki nivo praćen pismenim ispitom sličnim školskom testu.

Prema BRANCH-u , Unutrašnji poredak je stvaranje osnivača-člana Samuela Matersa, koji se etablirao kao vođa ekskluzivne grupe. Maters (na slici) je red nazvao „Rubin ruža i krst od zlata“, a među ovom grupom adepata članovi bi eksperimentisali sa ritualnom magijom da bi postigli podvige kao što su astralna projekcija i scriing – prizivanje vizija. Članovi Unutrašnjeg reda takođe su podučavali nove regrute i mogli su da preporuče nove primljene.

„TAJNI POGLAVARI“ ZLATNE ZORE

The Seven Planets and their genii – from illustration by Eliphas Lévi, published in his work ‘The History of magic’, translated by Arthur Edward Waite , 1922. Eliphas Lévi, French occult author and purported magician. Born Alphonse Louis Constant, 8 February, 1810 – 31 May 1875. (Photo by Culture Club/Getty Images) *** Local Caption ***

Osnivači Zlatne zore pozivali su se ne samo na autoritet misteriozne – iako, po svemu sudeći, ljudske – figure Ane Sprengel. Takođe su tvrdili da su se naređenjem delimično rukovodili „Skriveni vladari mudrosti prave rozenkrojcerske magije svetlosti“, prema Enciclopedia.com  – bićima koja su članovima reda bila poznata kao „tajni poglavari“.

Prema PODRUŽNICI, tajni poglavari su bili tajna spoljnih naredbi, a kontakt sa njima mogli su uspostaviti samo najviši adepti u loži. 1891. godine preminuo je član osnivač Villiam Robert Vudman, a otprilike u isto vreme, očigledna dugotrajna razmena pisama Vilijama Vin Vestcotta sa Sprengelom naglo se završila, kada je izjavio da je primio vest da je i njegov dopisnik iz Nemačke umro . Samuel Maters, koji je imao ključnu ulogu u postavljanju novih hramova Zlatne zore širom zemlje, a takođe i u Parizu, blagovremeno je objavio da je bio u kontaktu sa tajnim poglavarima. Mnogi su u to vreme verovali da su Tajni poglavari bili alhemičari čija je loza započela u Drevnom Egiptu. Zaista, mnogi rituali Zlatne zore uključivali su prizivanje egipatskih bogova kao što je Horus,dok je prvi hram u Londonu dobio ime „Isis-Urania“, čiji je prvi deo ime egipatske boginje prirode i magije.

Ali Maters je radio na tome da sugeriše da su tajni poglavari i oni sami sa drugih sveta, bestelesna bića i da se postavlja kao posrednik između poglavara i reda

A coroner’s inquest, London, circa 1901 (1901). From Living London, Vol. 1, edited by George R. Sims. [Cassell and Company, Limited, London, Paris, New York & Melbourne, 1901]. Artist: Unknown. (Photo by The Print Collector/Getty Images)
Pošto je Viljam Robert Vudman već prošao dalje, Samuel Maters je ostao pod vrhovnom komandom kao jedini preostali osnivač-član kada je 1896. godine Vilijam Vinn Vestcott odlučio da se povuče iz Hermetičkog reda Zlatne zore, naizgled iznenađujuće odluke. Zašto je čovek koji je bio dugogodišnji okultista i student magije odlučio da napusti poredak upravo u trenutku kada je postao popularan?

A. Batler citira pismo koje je Vestcott poslao Frederiku Leighu Gardneru, okultisti i članu Zlatne zore koji je dugo bio povezan sa masonima i Vestcottovim ranijim ezoteričnim društvom, u Angliji, u kojem Vestcott objašnjava kako njegov tajni interes za okultno je naizgled postao javan, sa posledicama za njegov posao mrtvozornika.

„Državnim oficirima je nekako postalo poznato da sam istaknuti zvaničnik društva u kojem sam glupo držao sebe kao čoveka koji poseduje magične moći – i da, ako ovo postane više javno, to neće učiniti za nazornika  mrtvozornika da  se na tako lud način posramim “, rekao je.

Vestcott je dalje rekao da veruje da postoji zavera da se izvrši njegovo uklanjanje – „Ne mogu da mislim ko me progoni – neko mora da razgovara.“

OGROMNA POPULARNOST ZLATNE ZORE

Portrait of Irish nationalist activist Maud Gonne McBride (1865 – 1953), 1890s. (Photo by Keystone/Getty Images)

Hermetički poredak Zlatne zore dostigao je vrhunac sredinom 1890-ih, prema Branchu , kada je među njegovih stotina članova izbrojan niz ključnih ličnosti u viktorijanskom društvu, svi zainteresovani za okultno u svrhu duhovnog boljitka i pseudo-naučno istraživanje prirode sveta i uloge čovečanstva u njemu. Značajni pisci poput pesnika VB Jejtsa i velškog pisca fantastičnih horora Artura Macena pridružili su se ritualima i mističnim studijama sa vodećom glumicom sa Vest Enda Florence Farr i irskom revolucionarkom Maud Gonne (na slici). AE. Vajt  sukreator klasične tarot palube danas poznate, i Alister Krouli, pisac i eventualni tvorac poznate religije poznate kao Telema, takođe su bili istaknuti članovi okultista.

Razlika između Zlatne zore i drugih ezoteričnih grupa tog vremena bila je u prihvatanju žena od strane tajnog društva kao članova. Samo su muškarci mogli biti masoni, na primer, pravilo koje važi i danas. Srazmerno progresivni nakloni Zlatne zore – sa pravilima koja su delimično izvedena iz Rukopisa šifre  – pružili su njihovim okupljanjima osećaj društvenog događaja, dok su mnogi rituali stvorili atmosferu razigrane titlacije, prema brojnim  akademicima .

BRANCH navodi da je otprilike u to vreme Samuel Maters tvrdio da je od tajnih šefova dobio uputstva za nastavni plan trećeg nivoa učenja, koji uključuje alhemiju i „duhovnu seksualnost“

VB JEJTS I AUTOMATSKO PISANJE

1923: Nobel Prize winning Irish poet William Butler Yeats (1865 – 1939) with his wife Georgie Hyde Lees. (Photo by Keystone/Getty Images)

Za mnoge članove Hermetičkog reda Zlatne zore, mistika i okultno nisu bili samo ekscentrični hobiji. Umesto toga, smatrani su načinima putem kojih se može postići veće razumevanje sebe i sveta – kako materijalnog, tako i duhovnog. Kao takva, učenja Zlatne zore uticala su na druge aspekte života njihovih članova.

Villijam Batler Jejts- koji će 1923. godine dobiti Nobelovu nagradu za književnost – bio je član Zlatne zore i njenih kasnijih inkarnacija tokom 30 godina. Koreni njegovog interesovanja za okultno široko su proučavani. „Put do konvencionalnog hrišćanstva bio je za Jejtsa presečen religioznim skepticizmom njegovog oca, ali potreba da veruje u nešto i glad za duhovnim životom navela ga je da traži i osmisli alternativni sistem verovanja“, tvrdio je „Irish Independent „.

Jejtsovo dugo interesovanje za mistiku dostiglo je vrhunac nakon braka sa koleginicom iz Zlatne zore Džordži Hide-Leesom 1917. godine, kada je na medenom mesecu njegova supruga najavila da može da kanališe glasove natprirodnih „instruktora“. Bez potrebe za drugim posrednikom, par je počeo kanalisanje te su došli do serije više od 400 „automatsko pisanje“ sesija, rezultati koji bi u velikoj meri uticati na Jejtsovu  ‘kasniju poeziju posebno u svom radu,  A Vision , objavljen 1925. godine.

МАLIGNI UTICAJI ALISTERA KROULIJA

UNSPECIFIED – FEBRUARY 27: Aleister Crowley (1875-1947) english mystic, black magus in Victorian England, founder of the cabbala, here teenager testing magic (Photo by Apic/Getty Images)

Alister Krouli je, zajedno sa Villijamom Batler Jejtsom, jedan od najpoznatijih – ili, u njegovom slučaju, ozloglašenih – članova Hermetičkog reda Zlatne zore. Njegovo kontroverzno članstvo i ponašanje u grupi imalo bi ozbiljne posledice za opstanak poretka i položaj njegovog vođe, Samuela Matersa.

Krouli, koji će jednog dana u britanskoj štampi biti opisan kao „najzlobniji čovek na svetu“, pridružio se Zlatnoj zori 1898. godine i kasnije će se pohvaliti svojim „brzim“ napretkom kroz spoljne nivoe njenog okultnog kurikuluma, prema njegovom biograf, Lorens Sutin . Krolulij-evo interesovanje za okultno bilo je, u najmanju ruku, nekonvencionalno – način podrivanja fundamentalističkog hrišćanstva koje je dominiralo njegovim detinjstvom (kao dete ga  majka zvala „Zver“). Krouli  je uspostavio blisko prijateljstvo sa Maters-om, koji je kasnije iste godine pokušao da inicira mladog okultistu u Unutrašnji poredak, ali su ga drugi londonski članovi koji su sumnjali u Kroulija-a odbili.

Prema BRANCH-u , Maters je odlučio da napravi problem 1900. godine, uvodeći Kroulij-a u Unutrašnji poredak u hramu “ Ahathoor“ u Francuskoj. Bila je to odluka koja će nagovestiti kraj Matersovog vođstva Zlatnom zorom, dok se red spuštao u ogorčen revolt.

Godinama kasnije, Krouli će kritički podrivati poredak objavljujući njihove tajne u svom časopisu, „Ekvinocij“.

BORBE I RASPUŠTANJA

A group of druids on their way to an oak tree planting ceremony to commemorate the coronation of King George V, at the Empire Sports Arena at Crystal Palace, Sydenham, London, 14th October 1911. Led by Arch Druid William McAuliffe, the druids in procession are carrying the oak sapling, spades and a banner. In the background is the ‘Mountain Railway’. (Photo by Topical Press Agency/Hulton Archive/Getty Images)

Prema savremenoj ritualnoj magiji Frensisa Kinga : uspon zapadnog okultizma ,  bliski odnos Samuela Matersa sa Alesterom Kroulijem već dugo izaziva zabrinutost članova reda, posebno onih u Londonu i Edinburgu, koji su takođe bili frustrirani Matersovim položajem kao posrednik između njih i navodnih „tajnih šefova“ sa kojima je tvrdio da su u kontaktu.

Krouli je razbesneo londonski hram po povratku, oštro najavljujući ulazak u Unutrašnji poredak i zahtevajući ezoterična dokumenta na koja je sada navodno imao pravo. Florence Farr, koja je već izjavila da misli da hram treba zatvoriti, podnela je ostavku, a kako su ratovanja rasla, Maters je posumnjala u umešanost Villiama Vinna Vestcotta, za kojeg je verovao da pokušava da povrati kontrolu nad redom. Maters je reagovao pisanjem pisma tvrdeći da je Vestcottova prepiska sa Anom Sprengel falsifikat i da nikada nije imao kontakt sa bilo kojim tajnim šefovima (putem BRANCH-a ).

Ali pokušavajući da ocrni drugog člana-osnivača, Maters je video kako se i njegov vlastiti kredibilitet raspada. Preostali londonski adepti uklonili su ga sa položaja u roku od tri meseca od njegovog uvođenja Kroulija u Unutrašnji poredak, a red se rasparčao na grupe manjih grupa, a AE.Vejt je preuzeo hram Isis-Urania, Jejts se pridružio grupi tzv. Stella Matutina koja je praktikovala ranije rituale Zlatne zore i Maters formirajući novu grupu, Alfa i Omega.

TRAJNO NASLEĐE ZLATNE ZORE

A group of witches or Wiccans meet for a ceremony, UK, July 1971. (Photo by Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images)

Francis King  tvrdi da je u trenutku kada su se zlatni svitci pobunili protiv vođstva Samuela Matersa, osnivač izveo ritual u kojem je šačici sušenog graška dao imena pobunjenika i, tresući ih u rešeto, proklinjao da se izgore u neprestanim svađama i nesuglasicama kako se više nikada ne bi ujedinili. King navodi da bi se Matersovo prokletstvo moglo smatrati uspešnim. Nikada se više niko od okultista koji su se bavili ritualnom magijom kao članovi Hermetičkog reda Zlatne zore nije organizovao u tako raznoliku i impresivnu grupu i nikada više neće postići isti nivo uticaja, uključujući i Matersa.

Ali to ne znači da Zlatna zora tokom 20. veka i kasnije nije imala dubok uticaj na ezoterične misli i magijske prakse. Alister Krouli je koristio okultne prakse koje je naučio u okviru društva da bi osnovao Telemu , osnovu za moderne nove religiozne pokrete poput ViKEe  i raznih pragova paganizma, dok Čiper er Manuscripts i dalje privlače one zainteresovane za bavljenje magijom.

Verzija Hermetičkog reda Zlatne zore se od tada reformisala i postoji i danas .

IZVOR

https://www.grunge.com/296071/the-true-story-of-the-hermetic-order-of-the-golden-dawn/

Na našem sajtu takođe možete pročitati i sledeće autorske članke

Veliki Veštičji Ritual

Upoznajte Dion Fortune – „S’ Bogom i sa Isusom“

 

Fejsbuk Komentari
Baner

OSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo vas unesite vaše ime ovde