Se*sualna magija je izuzetno moćno oružje za magičko postignuće. U se*sualnom sjedinjenju, magnetske i električne struje, ujedinjuju se kako bi stvorile polje energije koje se širi kako prema unutra tako i prema napolje, sa ciljem da se ostvari kontakt sa beskonačnom inteligencijom i ličnim nesvesnim.

 

Svemu ovome dodajte još magiju i se*sualno spajanje učinićete savršenim; postići ćete duboke uvide i proširiti svoju ličnu moć putem kanalisanja, usmeravanja moći univerzuma. Magija se*sa razotkriva nam psihološki zdrav pogled na ljudsku se*sualnost, koji nam omogućuje da rastemo, razvijamo se i stvaramo bez blokada ili inhibicija. Ritual je jednostavan, pristup i stav prirodan, a energija koja se pritom uzdiže je najpotentnija i najmoćnija od svih ljudskih energija. U prethodnim vekovima veliki magovi prošlosti koristili su se*s kao vrata kroz koja su ulazili u moćnu silu mistične ekstaze i dosezali vrhunac moći koji nije bilo moguće doseći ni na jedan drugi način. U ovom starom klasiku, Louis Culling razotkriva tajne i principe magije se*sa, zajedno sa preciznim uputstvima za njihovu upotrebu.

 

-Istražite tri stepena magije se*sa:

 

Alfaizam (magijska čistota, čednost, nevinost);

Dianizam – (se*sualno sjedinjenje koje ne završava vrhuncom)

Kodoš – (sjedinjenje sa vrhuncom usmerenim prema magijskoj svrsi ili magijskom cilju)

– Naučite usmeriti ili fokusirati se*sualnu energiju kako bi stvorili ‘Magijsko Dete’

– Razotkrijte upotrebu Ji đinga u izboru najboljeg trenutka za magijsko se*sualno sjedinjnje

– Proučite Sufi poemu Rubaiyat kao ekspresiju ili izražavanje principa koji se koriste u magijii se*sa

– Razotkrijte psihičke afrodizijake

 

Korištenjem znanja koje je dato u ovoj knjizi možete postati poput božanskih ljubavnika, ujedinjeni kako jedino bogovi mogu biti ujedinjeni; uzdižući svoju magijsku kreativnost dok postajete jedno sa univerzumom. Ako verujete da ste spremni za ovo moćno iskustvo, tada ste spremni za magiju se*sa.

 

OD SAD PA NA DALJE – NEKA SVAKO SE*SUALNO SJEDINJENJE BUDE ČIN SE*SUALNE MAGIJE!

 

(veliki deo knjige preskočen)

 

Ovde sledi sinopsis Dianizma.

 

Primereni stav pri izvođenju

– Primereni stav i voljna imaginacija od čoveka zahtevaju da izgubi svu moguću svesnost o ženskom partneru kao o određenoj osobi; on mora biti koliko god je to moguće neličan prema njezinoj osobnosti.

– Čovek treba smatrati ženskog partnera (zamišljati i vizualizovati) kao dodirljivu manifestaciju svojeg vlastitog Daemona, svog Božanskog Ljubavnika; te je na taj način transmutovati.

– Ženski partner može doživeti vrhunac samo u slučaju da to ne umanjuje njezino stalno prisutno zadovoljstvo. Ona ne sme biti se*sualno agresivna niti težiti prema vrhuncu ; ta vrsta žudnje je nepoželjna. Nije neophodno o svemu je izvestiti do u detalje; ali ona treba barem podsvesno biti receptivna prema aspiracijama čoveka, i biti pre spremna prihvatiti čoveka pod njegovim uslovima; nego pod bilo kojim od njezinih vlastitih uslova.

 

Se*sualna Ekstaza

 

-Čovek treba pozdraviti ekstazu kada se ona pojavi, ali joj ne sme podleći; neka on radije voljno i imaginativno, se*sualnu ekstazu pretvori u trenutnu i neprekidnu vatru, koja hrani magijsku vizualizaciju i imaginaciju bivanja u jedinstvu sa svojim Božanskim Ljubavnikom, svojim Daemonom, i drugim specifičnim ciljevima koje si je u ritualu postavio. Kada je to dobro izvedeno, to dovodi do potiskivanja strasti za vrhuncom.

 

 

-Bilo kakav uspeh u postizanju rezultata u Znanju i Razgovoru sa Daemonom Duše; automatski sa sobom donosi druge magijske moći koje direktno ili indirektno služe u postignuću samotranscendencije.

 

Vrhunac orgazma

 

-U se*sualnom sjedinjenju čovek ne sme postići vrhunac. Ženski partner sme postići vrhunac pod određenim uslovima.

 

-Sam ritual sme se ekskluzivno baviti prvenstveno samo svojim ciljevima; a nikako strašću za rezultatom ili vrhuncem. Dočekajte se*sualnu ekstazu raširenih ruku, ali bez žudnje za vrhuncem.. Zbog toga ne dolazi do gubitka se*sualne energije i moći ekstaze; što omogućuje praktičaru da praktikuje često. To dovodi do povećanja u energetizovanoj sili.

 

 

Magijsko Dete

-To je naziv za stvaranje onoga što se na različite načine naziva magijskim kompleksom, magijskom inteligencijom, Magijskim Detetom, i Voljnim Pupoljkom; koje tokom vremena zadobija moć samostalnog delovanja.

Jedinstvena razlika između Drugog i Trećeg Stepena jeste da tokom se*sualnog sjedinjenja u Drugom Stepenu nema vrhunca.. To se pravilo prvenstveno odnosi na čoveka. Ako ženski partner nije u stanju izdržati tokom dužeg vremenskog perioda bez orgazma, tada ona nije primerena partnerka za izvođenje Magije Se*sa, osim u jednom slučaju, a to je da je sposobna nastaviti sa se*sualnim entuzijazmom iako je već postigla orgazam. Dakako, za svaki tip čoveka postoji njemu primereni tip žene; no, u većini slučajeva, žena koja je se*sualno agresivna gotovo je nemoguće da bude u ovoj ulozi magijske partnerke. Čoveka odvlači od njegove svrhe i otežava mu da se usmereno koncentriše na magijsku imaginaciju.

 

U radovima drugog stepena, postoji nekoliko dobrih razloga za pravilo bez vrhunca. Kao prvo, ako muškarac odluči da neće biti snažne strasti (ili sile) upućene prema orgazmu; tada to za njega znači da neće biti ometan, u svojem nastojanju da bude prvenstveno usmeren celim svojim bićem na ciljeve postavljene u ritualu. Iako sjedinjenje ne bi trebalo doći do tačke frustrirajuće žudnje za vrhuncem, seksualnu ekstazu, kada se ona pojavi, on treba (i mora) pozdraviti. Ipak, on treba paziti da ne bude ometen udovoljavanju samom sebi u ekstazi, već ta ekstaza treba biti upotrebljena kako bi hranila vatru magijske imaginacije. Ako je žena takođe inicirana u magijsku primenu se*sa, tada je očito da će se sva pravila takođe odnositi i na nju. Čak i pola sata pre samog sjedinjenja, neka čovek počne uzdizati, što je god to više moguće, svoju svesnost o ženi kao o osobi koja mu je u potpunosti poznata. Razlog tome je taj što je on mora, kada započne sa ritualom, nekoliko minuta doživljavati kao samu Boginju. Sledeći korak je da je zamisli kao vizualisanu, dodirljivu manifestaciju svojeg vlastitog Daemona, Božanskog Ljubavnika.

IZVOR Iz knjige: Louis T. Culling – Sex Magick

 

Seksualna magija-okultizam savremenog doba

Seksualna magija -od ljubavi i strasti do magičnog cilja

Veliki Veštičji Ritual

Demonski ljubavnici i da li je moguće voditi ljubav sa njima?

Fejsbuk Komentari
Baner

OSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo vas unesite vaše ime ovde